∼ Novosti

Datum objave: 12. Rujan 2014

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

NA TEMELJU ČLANKA 59.STATUTA OPĆINE VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE”, BROJ 31/09, 33/09, 15/13 I 25/13) I ZAPISNIKA O KONAČNOJ BODOVNOJ LISTI POVJERENSTVA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI VRBNIK” KLASA: 400-01/14-01/30, URBROJ: 2142-07-01-14-22 OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONOSI ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE…

Datum objave: 10. Rujan 2014

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEČAJA ZA TRUDNICE

TEČAJ PRIPREME TRUDNICE ZA POROD I RODITELJSTVO ODRŽAVATI ĆE SE OD 22.RUJNA 2014.GODINE U 17 SATI U PROSTORIMA DOMA ZDRAVLJA KRK.

Datum objave: 9. Rujan 2014

DAN OTVORENIH VRATA V.K.GLAGOLJAŠ-OMIŠALJ

POVODOM HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA V.K. GLAGOLJAŠ-OMIŠALJ POZIVA ŠPORTAŠE, LJUBITELJE ŠPORTA I NJIHOVU DJECU NA DAN OTVORENIH VRATA 10.RUJNA 2014. GODINE OD 16 DO 20 SATI U PROSTORIJE KLUBA-PESJA.

Datum objave: 4. Rujan 2014

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2015.GODINU

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2015. GODINU. ROK ZA PREDAJU PROGRAMA JE 30.RUJNA 2014.GODINE. JAVNI POZIV I OBRAZAC PRIJAVNICE NALAZE SE U PRIVITKU. PRIVITAK I-JAVNI POZIV PRIVITAK II-OBRAZAC PRIJAVNICE

Datum objave:

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA-EnU

NA TEMELJU ČLANKA 10. I 11. PRAVILNIKA OPĆINE VRBNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA, POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA OPĆINE VRBNIK” DONIJELO JE NESLUŽBENU BODOVNU LISTU PODNOSITELJA PRIJAVA. NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA NALAZI SE…

Datum objave: 1. Rujan 2014

SUFINANCIRANJE PUTNIH TROŠKOVA UČENICAMA OŠ VRBNIK I NJIHOVOJ VODITELJICI

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE ODLUKU O SUFINANCIRNJU PUTNIH TROŠKOVA ZA UČENICE OSNOVNE ŠKOLE F.K.FRANKOPAN, PŠ VRBNIK I NJHOVU VODITELJICU. ODLUKA OPĆINSKE NAČELNICE SE NALAZI U PRIVITKU.

Datum objave:

NATJEČAJ ZA DODOJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK RASPISALA JE NATJEČAJ ZA DODJELU DVIJE STIPENDIJE STUDENTIMA NA VISOKIM UČILIŠTIMA  U REPUBLICI HRVATSKOJ. ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ JE 15 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA. UVJETI KOJE STUDENT MORA ZADOVOLJAVATI KAO I OBRAZAC PRIJAVE NALAZE SE U  PRIVITKU. PRIVITAK I- RASPISANI NATJEČAJ PRIVITAK II-OBRAZAC

Datum objave: 27. Kolovoz 2014

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

OPĆINSKA NAČELNICA DONIJELA JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE VRBNIK ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015. SUFINANCIRATI ĆE SE NABAVKA UDŽBENIKA ZA UČENIKE KOJI IMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK U IZNOSU OD 300,00 KUNA PO UČENIKU. POPIS UČENIKA KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU U VRBNIKU I SREDNJU…

Datum objave: 19. Kolovoz 2014

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU BODOVNE LISTE I ODABIRU KORISNIKA SUBVENCIJE

NA TEMELJU ČLANKA 59. STATUTA OPĆINE VRBNIK ( SN PGŽ BROJ 31/09, 33/09, 15/13 I 25/13) I ZAPISNIKA O KONAČNOJ BODOVNOJ LISTI POVJERENNSTVA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK KLASA: 400-01/14-01/31, URBRROJ: 2142-07-01-14-11 OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE ZAKLJUČAK…

Datum objave: 14. Kolovoz 2014

USPJEH PROJEKTA RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA OPĆINE VRBNIK

OPĆINA VRBNIK SVOJ JE PROJEKT POD NAZIVOM “RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA OPĆINE VRBNIK” KANDIDIRALA NA JAVNI POZIV MINISTARSTVA TURIZMA POD NAZIVOM PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ TURIZMA U 2014.GODINI. PROJEKT JE VEĆ NA PRVOM KANDIDIRANJU POLUČIO VELIKI USPJEH TIME ŠTO JE IZABRAN MEĐU 28 PROJEKTA SA PODRUČJA CIJELE HRVATSKE ČIJU ĆE REALIZACIJU SUFINACIRATI MINISTARSVO TURIZMA. IZNOS KOJIM…

Datum objave: 12. Kolovoz 2014

OBAVIJEST CRVENOG KRIŽA ZA SVE GRAĐANE

CRVENI KRIŽ UPOZORAVA SVE GRAĐANE DA NE DAJU NOVAC I DA NE NASJEDAJU LAKOVJERNO PRIČI OSOBE KOJA OBILAZI STANOVE I KUĆE I PREDSTAVLJA SE KAO DJELATNIK GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KRK KOJI PRIKUPLJA NOVAC ZA POTREBE LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELOG DJETETA. OBAVIJEST SE NALAZI U PRIVITKU.

Datum objave: 1. Kolovoz 2014

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA ZA UGRADNJU SUSTAVA OIE

NA TEMELJU ČLANKA 10. I 11. PRAVILNIKA OPĆINE VRBNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU” POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCIJENJIVANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA FIZIČKIH OSOBA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA “POTICANJE KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK” DONIJELO JE NESLUŽBENU BODOVNU LISTU….

Datum objave: 29. Srpanj 2014

POMOĆ OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 2014.GODINI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA. KORISNICI POTPORA SU OTOČNI POSLODAVCI, ODNOSNO FIZIČKE OSOBE-OBRTNICI I PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU SJEDIŠTE NA OTOCIMA I KOJI SVOJU DJELATNOST OBAVLJAJU NA OTOCIMA. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANE DOKUMENTACIJE…

Datum objave: 28. Srpanj 2014

NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30.07.2014

U SKLOPU PROGRAMA “SRIJEDOM U VRBNIKU” NA TRGU ŠKUJICA U 21,00 SAT NASTUPITI ĆE LIMENA GLAZBA KRK.

Datum objave:

JAVNI POZIV CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OBJAVIO JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU PROGRAMA CENTRA U 2015.GODINI. PREDMET OVOG JAVNOG POZIVA SU PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJIMA SE DOPRINOSI RAZVITKU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU PGŽ-a U 2015.GODINI. PRAVO PODNOŠENJA PRIJAVA IMAJU GRADOVI I OPĆINE OSNIVAČI I PRIDRUŽENI ČLANOVI CENTAR TE LOKALNE AKCIJSKA GRUPE…

∼ Dokumenti

Datum objave: 8. Srpanj 2014

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinska načelnica Općine Vrbnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Vrbnik“.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatra se:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
e) energetski pregled i energetski certifikat
Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 65%, maksimalnog iznosa od 48.750,00 kn (sa PDV-om).
Cjeloviti tekst natječaja,Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i Prijavni obrazac za fizičke osobe nalaze se u privicima.

PRIVITAK I

PRIVITAK II

PRIVITAK III

 

Datum objave: 20. Lipanj 2014

ODLUKA O ODABIRU OSOBE ZADUŽENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA  NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVITKU.

Datum objave: 16. Lipanj 2014

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13)  općinska načelnica Općine Vrbnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik  

 

  1. I.       Predmet Natječaja

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Vrbnik (u tekstu: Provoditelj natječaja).Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

V.  Dostavljanje dokumentacije

Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik“  – Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.Prijave će se zaprimati 45 dana od dana ili do isteka sredstava  objave natječaja. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Cjeloviti tekst natječaja , Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i Prijavni obrazac za fizičke osobe nalaze se u privicima.

PRIVITAK I

PRIVITAK II

PRIVITAK III

 

 

 

Datum objave: 12. Lipanj 2014

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA ZA UREĐENJE TRGOVINE U NASELJU GARICA NALAZI SE U PRIVITKU.

Datum objave: 20. Svibanj 2014
             REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
           OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 360-01/14-01/13
URBROJ: 2142-07-01-14-3
Vrbnik, 20. svibanj 2014.

 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 Općina Vrbnik upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Uređenje trgovine u naselju Garica sukladno troškovniku iz ovog poziva.

Opis predmeta nabave: Uređenje trgovine u naselju Garica

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- način izvršenja: u skladu s troškovnikom

- rok izvršenja: 28. lipanj 2014.

- rok trajanja ugovora:  dva mjeseca,

- rok valjanosti ponude: 60 dana,

- mjesto izvršenja: naselje Garica,

- rok, način i uvjeti plaćanja: po primljenim privremenim i konačnim situacijama, ovjerenim od strane nadzornog inženjera u roku od 30 dana, od dana primitka, račun se ispostavlja na adresu naručitelja:

Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, s naznakom “Račun za predmet nabave: Uređenje trgovine u naselju Garica “,

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,

- dokazi sposobnosti:

1. da nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela, – izjava

2. da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

3. da je izvršio građevinske radove uređenju poslovnih prostora barem jednog objekta ( trgovina, … )- priložiti potvrdu o izvršenju posla

- ostalo:

1. jamstva – bjanko zadužnica ili gotovinski polog

2. ugovorne kazne – 1‰ dnevno po danu kašnjenja ( max 5% procijenjene vrijednosti )

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi (traženi dokumenti), izjave ili potvrde o uredno izvršenom poslu

- Jamstva: bjanko zadužnica za ozbiljnost ponude ovjerena kod javnog bilježnika do 5.000,00 kuna ili gotovinski polog od 5.000,00 kuna na žiro račun HR 21 2340009-18507 00002, poziv na broj odobrenja 68 7706-OIB ponuditelja

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 8 dana

- način dostave ponude: osobno ili  poštom

- mjesto dostave ponude: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

Mjesto, rok te način otvaranja ponuda:

- Vrbnik, u roku od 5 od dana završetka roka za dostavu ponuda,

- otvaranje ponude nije javno

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Mirjana Polonijo, pročelnica, tel. 051/ 857-099

Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

                                                                                     Općinska načelnica
                                                                                    Marija Dujmović-Pavan, dipl.oec.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
TROŠKOVNIK(NAPOMENA: CRVENO SU OBILJEŽENE STAVKE KOJE SE NE NUDE U OVOM POSTUPKU BAGATELNE NABAVE)
PONUDBENI LIST
OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
TROŠKOVNIK (DODATAK)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum objave: 5. Svibanj 2014
          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA VRBNIK
                Općinska načelnica
MB: 2547422
OIB 80254949848
KLASA:361-01/14-01/03
URBROJ:2142-07-03-14-3
Vrbnik, 2.svibanj 2014.

 

Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13), Općinska načelnica upućuje

Poziv za dostavu ponuda

 Molimo Vas da dostavite ponudu za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području Općine Vrbnik navedene u troškovniku.Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u skladu s pozivom i dokumentacijom – općim uvjetima.Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Adresa naručitelja:Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, OIB:80254949848;Tel/fax: 051 857 099, 857 310;internetska adresa: www.opcina-vrbnik.hr; adresa elektroničke pošte: info@opcina-vrbnik.hr

Ugovor se sklapa na četiri godine.

Otvaranje ponuda:  nije javno

Sredstva su osigurana:  u Proračunu Općine Vrbnik

Dokumentacije: opći uvjeti u prilogu su ovog poziva

Način podnošenja ponude: ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici neposredno JUO Općine Vrbnik ili putem pošte preporučeno s naznakom „ NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA  OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA“ – sa naznakom prikupljanja ponuda, s adresom naručitelja i ponuditelja ,

Adresa na koju se moraju dostaviti ponude:  Općina Vrbnik, Vrbnik – Trg Škujica 7  u skladu s općim uvjetima

Datum do kojeg se moraju dostaviti ponude: 15 dana od dana primitka poziva za dostavu ponuda

Rok važenja ponude: 60  dana

Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:  u skladu s dokumentacijom – Općim uvjetima

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje

Način i rok plaćanja:  mjesečno – 15  dana po izdanom računu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

Kriterij za odabir: u skladu s dokumentacijom – najniža cijena

Općinska načelnica:

Marija Dujmović–Pavan,dipl.oec., v.r.

DOKUMENTACIJA SE NALAZI U PRIVITKU:

OPĆI UVJETI ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK 1-PARK SV.IVANA

TROŠKOVNIK 2-OSTALO

PONUDBENI LIST

OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA

Datum objave: 9. Travanj 2014

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2013.GODINU DANO JE U PRIVITKU

Datum objave: 3. Travanj 2014

ODLUKA OPĆINSKE NAČELNICE O PRIKLJUČENJU OPĆINE VRBNIK PROJEKTU PGŽ-a “ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU” ZA 2014. GODINU NALAZI SE U PRIVITKU

Datum objave: 27. Ožujak 2014

Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. dano je u PRIVITKU.

Datum objave: 28. Veljača 2014

ODLUKU O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA1  MOŽETE PREUZETI OVDJE

Datum objave: 27. Veljača 2014
              REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
            OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-05
Vrbnik, 25. veljače 2014.

 

ZAPISNIK O  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

1. Naručitelj: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

2. Predmet nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 18.

stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13)

4. Evidencijski broj nabave: 1/14

5. Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna

6. Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: 458.025,00 kn na poziciji 121/3232

7. Poziv na dostavu ponude KLASA: 404-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-02 od

 25. veljače 2014.  godine, objavljen na internetskoj stranici www.opcina-vrbnik.hr 4.velače 2014.

Gospodarski subjekti koji su dostavili  ponudu:

a) GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847

b) G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355

8. Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici Naručitelja dana 24.2.2014.godine

9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

Ponuditelj: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk i OIB:05146274847

Broj i datum ponude:074/14

Cijena ponude bez PDV-a:312.170,00

Iznos PDV-a:78.042,50

Cijena ponude sa PDV-om:390.212,50

Ponuđeni tip/proizvođač/marka:u skladu s troškovnikom

OBLIK PONUDE: cjelovita, uvezena u cjelinu

Potpisana:DA

Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:ZADOVOLJAVA

OSTALI UVJETI

Dokazi traženi/dostavljeni:

OCJENA PONUDE

Valjana/nije valjana: VALJANA

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda

11. Ostalo: rok valjanosti ponude 60 dana, rok izvršenja je 30 dana od dana potpisa ugovora

12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira: GP KRK d.d.,Stjepana Radića 31, Krk  i OIB: 05146274847

13. Prijedlog odabira: Ponuditelj GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847 dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 4.2.2014.godine, stoga se predlaže odabir iste.

 

Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

 

14. Potpis predstavnika naručitelja:

Slavko Zahija,v.r.
Mirjana Polonijo,v.r.
Ivan Volarić,v.r.
 

 

Datum objave:

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
         OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01

URBROJ: 2142-07-01-14-06

Vrbnik, 27. veljače 2014.

 

Naručitelj Općina Vrbnik, OIB: 80254949848, na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik

( Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16.siječnja 2014., na prijedlog ovlaštenih predstavnika (povjerenstva) općinska načelnica Općine Vrbnik dana 27.2.2014.  donosi:

 

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Općina Vrbnik, MB: 2547422, OIB: 80254949848

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 312.170,00 kn , iznos PDV-a 78.042,50 kn, cijena ponuda sa PDV-om 390.212,50 kn

Razlozi odbijanja ponuda: Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu, što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ispunjeni su svi uvjeti iz Poziva, te kao jedina odabrana u okviru planiranih sredstava u proračunu.

Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja

ponuditeljima na dokaziv način.

 

 

 

 

Općinska načelnica

Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec.,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

2.       G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj

3.       Pismohrana

4.       Internetska stranica

 

Datum objave: 7. Veljača 2014
                                          REPUBLIKA HRVATSKA
                 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
      OPĆINA VRBNIK

      Općinska načelnica

 MB: 2547422
OIB 80254949848
KLASA:361-01/14-01/01
URBROJ:2142-07-03-14-1
Vrbnik, 07.veljače 2014.
 

 Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13), Općinska načelnica donijela je

Odluku  o  objavi prikupljanja ponuda

za obavljanje poslova održavanja čistoće javnih površina na području Općine Vrbnik prema troškovniku u prilogu budući da s danom 2.ožujka 2014.g. ističe dosadašnji Ugovor, a skladu s člankom 4. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora budući da je vrijednost osiguranih sredstava na godišnjoj razini 240.000,00 kuna.

Općinska načelnica:

Marija Dujmović–Pavan,dipl.oec., v.r.

 PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE