∼ Novosti

Datum objave: 27. Ožujak 2017

ODRŽANO SLUŽBENO PROGLAŠENJE SUDIONIKA PROJEKTA “27 SUSJEDSTAVA”

U Krku je održano službeno proglašenje 27 zajednica koje su putem javnog poziva za iskaz interesa odabrane sudjelovati u “27 susjedstava”, jednom od sedam programskih pravaca u sklopu Rijeka 2020 – Europske prijestolnice kulture.  Program je započeo u 18:30 s krčkog gradskog kolodvora uz zvukove limene glazbe, a onda je povorka predvođena glazbenicima krenula prema…

Datum objave: 22. Ožujak 2017

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI VRBNIK ZA 2017. GODINU

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI VRBNIK ZA 2017. GODINU

Datum objave:

JAVNI POZIV MRRFEU-a ZA DODJELU OZNAKE HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“  za 2017. godinu. Kompletnu dokumentaciju i sve potrebne informacije možete pronaći na linku Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/otoci-i-priobalje/hrvatski-otocni-proizvod/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hrvatski-otocni-proizvod-za-2017-godinu-136/136 Rok za dostavu zahtjeva je 19. travnja 2017.    

Datum objave: 20. Ožujak 2017

SVEČANO PROGLAŠENJE “SPORTAŠA I SPORTSKE EKIPE OTOKA KRKA ZA 2016. GODINU”

Svečana  manifestacija proglašenja Sportaša godine otoka Krka održati će se u četvrtak, 30. ožujka 2017. u 19.00 sati u prostoru osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ u Gradu Krku. PRILOG: POZIVNICA SPORTAŠ GODINE 2016

Datum objave:

TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE SPASILACA U 2017.

Spasilačka služba HCK započinje s novim ciklusom osposobljavanja spasilaca života na vodi za 2017. godinu. S obzirom da je i ove godine Društvo Crvenog križa PGŽ glavni organizator tečaja za Primorsko-goransku i Ličkosenjsku županiju dostavljamo Vam osnovne podatke. I ove godine svi prijavljeni kandidati moraju prije toga pristupiti testiranju kondicijske spremnosti koje će se održati…

Datum objave:

ULICA DRAGA U VRBNIKU, DANAS 20.03. BEZ VODE

ULICA DRAGA BITI ĆE DANAS, 20.03.2017. GODINE BEZ VODE U RAZDOBLJU OD 8,00 DO 12,00 SATI ZBOG RADOVA NA CJEVOVODU.

Datum objave: 16. Ožujak 2017

OBAVIJEST STANOVNICIMA ULICE DRAGA

OBAVJEŠTAVAMO SVE STANOVNIKE ULICE DRAGA U VRBNIKU DA ĆE ZBOG RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOVODA ZA SAV PROMET BITI ZATVORENA ČITAVA ULICA I TO OD OVOG PONEDJELJKA 20.03.2017. PA SVE DO 31.05.2017. GODINE. 

Datum objave:

RIJEKA 2020-EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE: PREMIJERA 27 SUSJEDSTAVA

Općina Vrbnik  postala je jedna od 27 zajednica koje će biti uključene u programski pravac 27 susjedstava koji se razvija u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. U gradu Krku,  u petak, 24. ožujka 2017. godine, bit će organizirano javno predstavljanje izabranih susjedstava iz Primorsko-goranske županije.  Premijera će se održati uz malu zakusku i bogat kulturno-umjetnički…

Datum objave: 15. Ožujak 2017

BESPLATAN PREGLED SLUHA SUTRA U VRBNIKU

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji sa slušnim centrom Neuroth d.o.o. Rijeka, Janeza Trdine 8 A, organizira akciju besplatnog testiranja sluha za sve zainteresirane građane, 16.03.2017. godine u Vrbniku na Trgu Škujica od  10:00-13:00 sati.  

Datum objave:

Povijesna posjeta Gradecu, kaštelu knezova Krčkih Frankopana

  Knez Mikula IV. poziva vas da dana 25. ožujka 2017. godine subota, posjetite povijesni kaštel knezova Krčkih, Gradec na otoku Krku! Okupljanje i polazak za Gradec je u 10.00 sati mjesto Garica (parking na igralištu). Do Gradeca vas vodi gospodin Stjepan Janeković, a kroz bogatu povijest knezova arheolog Ranko Starac. Plan puta: Garica, Sveti Krševan,…

Datum objave: 14. Ožujak 2017

PRIJEDLOG OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINSKOM VIJEĆU O UVOĐENJU BESPLATNOG VRTIĆA ZA DJECU S PODRUČJA OPĆINE VRBNIK I FINANCIRANJU ŠKOLSKE MARENDE

PRIJEDLOG OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINSKOM VIJEĆU O UVOĐENJU BESPLATNOG VRTIĆA ZA DJECU S PODRUČJA OPĆINE I FINANCIRANJU ŠKOLSKE MARENDE

Datum objave: 13. Ožujak 2017

REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE VRBNIK

REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE VRBNIK (AŽURIRANO 2017.)

Datum objave: 12. Ožujak 2017

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE k.č. 9762/1 k.o. VRBNIK

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE k.č. 9762/1 k.o. VRBNIK

Datum objave: 7. Ožujak 2017

PROJEKT UREĐENJA PARKA NA TRGU SV. IVANA

1. NAZIV PROJEKTA: Uređenje parka na Trgu Sv. Ivana u Vrbniku 2. LOKACIJA PROJEKTA: Općina Vrbnik, naselje Vrbnik, k.č. 189, k.o. Vrbnik 3. INVESTITOR: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik 4. KRATKI OPIS PROJEKTA: Nasuprot parkiralištu u samom centru Vrbnika, izvan prostora nekadašnjih gradskih zidina nalazi se park u kojem se nalazi spomenik palim mještanima u svim…

∼ Dokumenti

Datum objave: 20. Veljača 2017

Na temelju članka 8. i 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98) i članka 3. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98 i 9/16) Općinska načelnica Općine Vrbnik objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet  NATJEČAJA  je  zakup poslovnog  prostora u dijelu postojećih Ribarskih  kućica na  k.č.   126/8   k.o. Vrbnik  na adresi  Namori u robau izvedbi – u stanju dovršenosti na dan raspisa natječaja,  a  površine cca  41 m²,  sanitarni čvor površine cca 17 m² te krovna terasa.

Funkcija sanitarnog čvora je opće javne namjene i za potrebe poslovnog prostora koji je predmet zakupa. Obaveza je zakupca upravljanje i održavanje javnih sanitarija koje su predmet zakupa te ograditi krovnu terasu i postaviti zaštitu na pokosu kako bi se spriječio odron. Poslovni prostor je opremljen infrastrukturnim priključcima ( struja, voda, odvodnja) na  fasadi građevine, a prema sljedećem:

Podaci o priključku elektrike:

VRŠNA SNAGA: 17,25 kW, OSO 3×25 A uz – faktor istovremenosti opterećenja fi=0,70 faktor snage (cos fi) od 0,95 induktivno do 1

Podaci o priključku vode: Dovodana cijev 1“ sa vodomjera.

Podaci o priključku kanalizacije: fi 110 na prepumpnu stanicu sa spremnikom.

 

Početna cijena 30.000,00 kuna + PDV godišnje

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  Općine Vrbnik tj. do 28. veljače 2017. u 12:00 sati

Poslovni prostori daje se u zakup bez stvari – prazan.

S najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 4 godine s mogućnošću produženja na dodatne 4 god.  Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NAMORI “ i upozorenje
“ NE OTVARATI DO 28. veljače 2017. do 12:00 sati”, – mora napisati na obje strane omotnice,

na adresu: Općina Vrbnik
Jedinstveni upravni odjel

Trg Škujica 7
51516 Vrbnik

Ponude će se otvarati javno.

Poslovni prostor se može razgledati od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na mob:091 2345 052, Domagoj Gršković,  komunalni redar.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Kontakt informacije:
Tel: +385(0)51 857 099
Fax: +385(0) 51 857 310

Ovaj tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.opcina-vrbnik.hr,

NAPOMENE

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u iznosu od 3.000,00 kn u korist Općine Vrbnik na račun broj HR21 2340009 1850700002, s pozivom na broj 68-7722-OIB.

Najbolji ponuditelj mora na gore navedeni račun nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa trećine neto godišnje zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa ili dostaviti bankarsku garanciju u visini trećine neto godišnje zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist OPĆINE VRBNIK i plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora” od banke izdavatelja garancije, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca (garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja ponude do isteka 3 mjeseca nakon krajnjeg roka isteka ugovora o zakupu), kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju OPĆINA VRBNIK će mu vratiti jamčevinu.

Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru: prodaja autohtonih prozvoda i/ili pružanje ugostiteljskih usluga uz obvezu nuđenja domaćih autohtonih proizvoda. Za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru zakupnik je obvezan ishoditi minimalno tehničke uvjete.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, Zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se Zakupnik odriče prava potraživati naknadu od Zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.).

Rok za zaključenje ugovora: najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude pristupiti će potpisivanju ugovora u roku od 10 dana.

Zakupnik je dužan najkasnije u roku od 60 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.

Zakupnik ima obvezu da poslovni prostor bude otvoren (radi) od 1.4. do 31.10. tijekom godine.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.

Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.

Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Zakupnik preuzima obvezu  održavanju sanitarnog čvora koji će imati javnu namjenu.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

Neće se razmatrati ponude:

-          fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

-          fizičkih i pravnih osoba koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih  dugovanja prema Općini Vrbnik, ili onih kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Općini, a ne pridržavaju se rokova plaćanja;

-          pravnih osoba koje nisu solventne;

-          fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne pristupi potpisivanju ugovora u roku od 10 dana i ne uplati razliku jamčevine. Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

Natječaj se može okončati odabirom i ako na isti pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja.

Općina Vrbnik do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za  poslovni prostor i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati naziv poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.

Za fizičke osobe:

-          ime i prezime ponuditelja;

-          podatak o prebivalištu;

-          OIB;

-          presliku osobne iskaznice;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnost koju će obavljati u prostoru.

Osobe koje se u ponudi pozivaju na pravo pravo prvenstva određeno Zakonom o pravima HBDR i članova njihovih obitelji moraju dodatno dostaviti sljedeće dokumente:

-          potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),

-          potvrdu o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz mirovinsko osiguranje (nadležan je HZMO),

-          izjavu koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno navedeno pravo prednosti prevenstva temeljem Zakona o pravima HBDR, a koja izjava je ovjerena kod nadležnog tijela.

Za pravne osobe:

-          naziv ponuditelja;

-          sjedište osobe;

-          OIB;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru;

 

I pravne i fizčke dostavljaju uz ponudu:

-          Ponuđeni neto iznos godišnje zakupnine koji ne može biti manji od početnog.

-          Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.

-          Dokaz da nema obvezu prema Općini Vrbnik, ne stariji od 30 dana.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;

-          Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u poslovnom prostoru.

-          Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.

-          Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Općina Vrbnik i ne vraća se ponuditelju.

Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

POPIS PRILOGA:

-  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DIJELU POSTOJEĆIH RIBARSKIH KUĆICA

OBRAZAC PONUDE

 

 

 

 

 

Datum objave: 20. Prosinac 2016

Završetak jedne godine, vrijeme je kada spoznajemo da smo prošli i ona neugodna razdoblja s kojima se moramo nositi, ali to su razdoblja iz kojih možemo izaći snažniji, mudriji i spremniji za novi početak. Stoga neka nam Nova godina  bude još jedan novi početak u kojem ćemo biti spremni okrenuti i neku novu stranicu, neki novi izazov i još noviji i ljepši početak.

Želimo da nam svima nadolazeći Božić bude ispunjen  radošću pjesme, tradicije i zajedničkih susreta, ali nadasve želimo da to bude  onaj istinski proživljen, tihi događaj iz Betlehema u kojem dominira jedna Majka i jedno Dijete.

 

Općina Vrbnik

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

Datum objave: 16. Prosinac 2016

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU.

JAVNI POZIV I OBRAZAC PRIJAVNICE NALAZE SE U PRIVITKU.

PRIVITAK I-JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

PRIVITAK II-OBRAZAC PRIJAVNICE

Datum objave: 10. Studeni 2016
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu.
 
Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:
  • osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
  • poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
 
Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 25. studenog 2016. godine.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
Datum objave: 12. Rujan 2016

DOPIS OŠ “FRAN KRSTO FRANKOPAN”, KRK (FRANKOPANSKA 40) VEZAN UZ PRAVO NA BESPLATNU MARENDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Datum objave: 5. Rujan 2016

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Na temelju članka 3.Odluke o stipendiranju studenata Općinska načelnica Općine Vrbnik raspisala je Natječaj  za dodjelu dvije stipendije studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno a dodjeljuje se studentima koji upisuju II, III ili IV godinu studija. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Vrbnik čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području općine Vrbnik. Postignuti uspjeh prethodne godine kriterij je za dodjelu stipendije.

Zahtjevu treba priložiti: domovnicu, rodni list, potvrda o prebivalištu za sebe i roditelje (potvrda MUP-a ili preslika osobne iskaznice), uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu, uvjerenje o položenim ispitima ili preslika indeksa i izjavu da ne koristi stipendiju od drugih pravnih osoba.

Zahtjev s gore navedenom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno u pismenom obliku na adresu:

  Općina Vrbnik, JUO 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7
  NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ

 O rezultatima natječaja, po provedenom postupku podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom obavijesti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Općinske načelnice.

PRILOZI:

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA (ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.)

NATJEČAJ

OBRAZAC ZAHTJEVA

Datum objave: 11. Kolovoz 2016

TEMELJEM ODREDBE ČLANKA 108. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (“NARODNE NOVINE” BR. 153/13) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA IZDALO JE 4. KOLOVOZA 2016. GODINE SUGLASNOST DA JE KONAČNI PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PGŽ” BR. 16/04, 43/07 I 53/07-ISPRAVAK) IZRAĐEN U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE MORA. SLIJEDEĆI KORAK JE USVAJANJE ISTOG OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK.

POPIS PRILOGA:

IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK-KONAČNI TEKST I KARTE

Datum objave: 18. Srpanj 2016

ODLUKOM ŽUPANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OSNOVANA JE RADNA SKUPINA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PGŽ ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

U PRILOGU SE NALAZI POZIV NA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH IDEJA LAG-A “KVARNERSKI OTOCI”.

MOLE SE PREDSTAVNICI SVIH SEKTORA DA UKOLIKO ŽELE OSTVARITI SUFINANCIRANJE IZ ŽUPANIJSKOG PROARČUNA ZA SVOJE PROJEKTE DA DOSTAVE PROJEKTNE IDEJE ZAKLJUČNO S 22.07.2016. GODINE LAG-u “KVARNERSKI OTOCI” I TO POŠTOM, OSOBNO ILI MAIL ADRESOM.

DETALJE MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU OVE OBAVIJESTI I VAŽNO JE NAPOMENUTI KAKO SE PRIKUPLJAJU PROJEKTNE IDEJE KOJE NISU U SKLADU S MJERAMA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. KAO NI S ODABRANIM MJERAMA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, VEĆ JE NAKANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SUFINANCIRANJE ONIH PROJEKATA KOJI ODGOVOARAJU REALNIM POTREBAMA NA TERENU, A DA NA DRUGIM RAZINAMA ZA NJIH NIJE MOGUĆE PRONAĆI PRIKLADNI IZVOR JAVNIH SREDSTAVA.

POZIV NA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH IDEJA I OBRAZAC ZA POPUNJAVANJE

Datum objave: 15. Srpanj 2016

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk izdao je 30. lipnnja 2016. godine (zaprimljeno 13. srpnja 2016.) Općini Vrbnik kao investitoru građevinsku dozvolu za građenje odnosno za realizaciju projekta rekonstrukcije dijela prizemlja osnovne škole i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica  na katastarskoj čestici k.č. 505/1 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, u skladu s glavnim projektom koji je ujedno i sastavni dio građevinske dozvole, zajedničke oznake GP 02/2015, a kojeg je ovjerio glavni projektant Rajko Sandrovac, dipl.ing.arh.

Navedeni projekt Općina Vrbnik namjerava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 22/15) kandidirati za bespovratna sredstva. Potpora iznosi od 80 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno moguće je dobiti od 15.000,00 do 1.000.000,00 EUR.

Javni natječaj još uvijek nije obajvljen no Općine radi na tome da u trenutku objave istog sve bude spremno za podnošenje same prijave. Pomoć u pripremi projekta za prijavu odnosno usluge savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za natječaj Općini Vrbnik pruža  poduzeće Adria Bonus d.o.o. iz Poreča s kojim je sklopljen ugovor o pružanju usluga savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta pod nazivom “Rekonstrukcija prizemlja OŠ i dogradnja DV i jaslica”, koji se namjerava kandidirati za bespovratna sredstva u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te savjetničke usluge za provedbu projekta ako isti na natječaju bude odobren.

PRILOG:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 

 

Datum objave: 21. Travanj 2016

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica

INVESTITOR: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516  Vrbnik

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 6.875.000,00 HRK

IZVORI FINANCIRANJA:

- Općina Vrbnik

- Bespovratna sredstva EU fondova (Program ruralnog razvoja RH za razdoblje) 2014.-2020.

- Primorsko-goranska županija

INVESTICIJA OBUHVAĆA:

- rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole gdje je sada smješten dječji vrtić

- dogradnju novog prostora na istoj građevnoj parceli u kojemu će se smjestiti dječji vrtić i jaslice

- povezivanje postojećeg objekta-škole, toplim hodnikom s novoizgrađenim prostorom dječjeg vrtića i jaslica

- smještajni kapacitet dograđenog objekta iznositi će oko 60 djece, podijeljenih u 2 mješovite vrtićke i 1 jasličku mješovitu odgojnu skupinu

CILJ INVESTICIJE:

- smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda

- stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj i rast

- u budućim razdobljima doći će do pozitivnog utjecaja na zapošljavanje roditelja djece, što će također doprinjeti smanjenju nezaposlenosti

- stvaranje osnovnih preduvjeta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine

TRENUTNO STANJE:

- vrtić pohađa 24 djece, koja su raspoređena u jednu odgojnu grupu

- prostor je vrlo skučen za trenutni broj djece, koji je sada na zakonski dopuštenom maksimumu

- prostor današnjeg vrtića nalazi se u sklopu škole

- uvjeti za cjelodnevni boravak djece nisu u potpunosti adekvatni

- problem nepostojanja vrtića za djecu jasličke dobi

GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Datum objave: 17. Travanj 2016

JAVNI NTJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE k.č. 465/1 k.o. VRBNIK MOŽETE PREUZETI OVDJE.