∼ Novosti

Datum objave: 14. Prosinac 2018

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. ID PPUO VRBNIK I ODGOVORI SUDIONIKA

IV. ID PPUO VRBNIK_Izvjesce o javnoj raspravidocx IV. ID PPUO VRBNIK_odgovori

Datum objave: 11. Prosinac 2018

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU1 VRBNIK -NA1 I IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK

Odluka o izmjeni i dopuni ODLUKE o izradi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU1 Vrbnik – NA1 i IV. izmjene i dopune PPUO Vrbnik    

Datum objave: 3. Prosinac 2018

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI II.ID UPU 1 VRBNIK

IZVJEŠĆE UPU 1

Datum objave: 30. Studeni 2018

POZIV NA TESTIRANJE – ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

             2018 poziv na testiranje

Datum objave:

JAVNI POZIV

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   51516 Vrbnik, Trg Škuljica 7 Tel. +385 (0)51 857 099, Fax. 00385 (0)51 857 310 E-mail: opcina.vrbnik@vrbnik.tcloud.hr   KLASA: 932-02/18-01/03 URBROJ: 2142-07-03-18-2 Vrbnik, 29. studenoga  2018   Sukladno  čl. 131.,132. i 133. Zakonu o cestama ( “Narodne Novine” br. 84/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik objavljuje:  …

Datum objave: 26. Studeni 2018

POZIV OBITELJIMA U KOJOJ RODITELJIMA NISU ISPLAĆENE DVIJE UZASTOPNE PLAĆE DA SE JAVE RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA DIJETE

Županijska skupština PGŽ donijela je 15. 11. 2018. godine Odluku o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije. Odlukom je predviđena mogućnosti isplate jednokratne pomoći za dijete /mladu osobu koja živi u obitelji u kojoj jednom (ili oba) roditelja nisu isplaćene dvije uzastopne plaće, zbog financijskih poteškoća njihovog poslodavca (trgovačkog društva/obrta). Ukoliko takva…

Datum objave: 19. Studeni 2018

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ - IV.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Datum objave: 16. Studeni 2018

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU CESTE NA DIONICI SV.NEDIJA-GROHOT-ČERENEC

Temeljem odluke : ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA_7.2.2._VRBNIK  podnijeli smo zahtjev za isplatu predujma Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju,te smo 15.studenog 2018. primili odluku o isplati predujma : ODLUKA O ISPLATI PREDUJMA-OPĆINA VRBNIK .

Datum objave:

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO-SPREMAČICA

Javni natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na  pola radnog vremena u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik, na radno mjesto spremačice. JAVNI NATJEČAJ – SPREMAČICA PRILOG UZ JAVNI NATJEČAJ  

Datum objave: 12. Studeni 2018

INFO DAN HBORA

INFO DAN HBOR Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji sa LAG Kvarnerski otoci i Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda, Vesnom Bartolović Stančić koji će se održati u prostorijama LAG Kvarnerski otoci, Krk, Vršanska 14, u ponedjeljak 19. studenog 2018. godine u vremenu od 10,00 do…

Datum objave: 5. Studeni 2018

NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

JAVNI POZIV 2018 - Izašao je natječaj  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje peći na pelete ili toplinske pumpe fizičkim osobama ,a više o tome pročitajte u natječaju.

Datum objave: 2. Studeni 2018

TEČAJ PRIPREME ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU OD 12.- 22.11.2018 G .

Poštovani, šaljemo vam obavijest o početku 4.tečaja za 2018 g .,lijepi vam pozdrav.Program šaljemo naknadno u Petak 2.11.2018 g .   Tečaj za trudnice Krk Voditeljice   Ivanka Peranić, bacc. med. techn. Vanda Cattonaro, bacc. med. techn. t  099/251-8290 ili 099/251-8262 tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr https://www.facebook.com/tecaj.trudnice.krk <https://www.facebook.com/tecaj.za.trudnice.krk>

Datum objave:

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Pročitajte  “ PRIRUČNIK-Odrzivo gospodarenje otpadom  ” i usvojite dobre navike !

Datum objave: 29. Listopad 2018

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA 1

2018 POZIV NA JAVNU RASPRAVU UPU 1. Tekstualni dio 2. Graficki dio

Datum objave:

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

2018 POZIV NA JAVNU RASPRAVU PPUO PROSTORNO PROGRAMSKA STUDIJA LUKE VRBNIK 1. Tekstualni dio 2. Gradevinska podrucja naselja KARTE : 3b. Podrucja primjene planskih mjera 1. Koristenje i namjena

∼ Dokumenti

Datum objave: 16. Studeni 2018

Temeljem odluke : ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA_7.2.2._VRBNIK  podnijeli smo zahtjev za isplatu predujma Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju,te smo 15.studenog 2018. primili odluku o isplati predujma : ODLUKA O ISPLATI PREDUJMA-OPĆINA VRBNIK .

Datum objave: 5. Listopad 2018

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste dionica Sv. Nedija – Grohot – Čerenec u Vrbniku

2018_10_05 ploča ZA ISTICANJE SUFINANCIRANJA EU (002)

 

 

 

 

 

Naziv projekta : Rekonstrukcija ceste dionica Sv. Nedija – Grohot – Čerenec

Sufinanciranje projekta iz EU :

Ukupna vrijednost projekta je 4.908.695,14 kn , od toga Općina Vrbnik je osigurala 71.190,00 kn a ostatak investicije u iznosu od  4.837.505,14 kn sufinancira se unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima “ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 potporom iz proračuna EU u 85% iznosu odnosno sa 4.111.879,37 kn i potporom iz proračuna RH u 15% iznosu sa 725.625,77 kn .

Opis projekta :

Nakon Prijave početka građenja od 19.rujna 2018.godine  započeli su radovi na rekonstrukciji 1.727,75 metara duge nerazvrstane ceste na potezu od kapelice Sv.Nedije do Čerenca. Zbog dotrajale i oštećene kolničke konstrukcije gdje na pojedinim mjestima nedostaje asfalt te  također loše i oštećene oborinske odvodnje ,ovim projektom izvest će se radovi rekonstrukcije kolničke konstrukcije ceste sa zadržavanjem postojećih gabarita i rješavanjem oborinske odvodnje, čime dobivamo dvosmjernu prometnicu standardnih kategorija cestovnih vozila .

Glavni nositelj izrade projektne dokumentacije je tvrtka GEO-RAD d.o.o. iz Jelenja, nakon proveden javne nabave izabran je izvođač radova G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja , a stručni nadzor će vršiti tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke .Ugovoreni rok izgradnje prometnice je 100 dana od dana uvođenja u posao .

Ciljevi projekta :

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu; namjena planirane prometnice je dvosmjerni promet standardnih kategorija cestovnih vozila na potezu od kapelice Sv. Nedija do Čereneca, područje Općine Vrbnik
  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za gospodarske aktivnosti te  razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
  • smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva naselja zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga, sadržaja za slobodno vrijeme, ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta,  gospodarsko oživljavanje područja naselja Vrbnik.
  • i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja kao životne sredine i potencijala razvoja sela  i šire što je Prioritet 6., Fokus područje 6B Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Očekivani rezultati projekta :

  • Rekonstrukcija kolničke konstrukcije ceste i rješavanje oborinske odvodnje
  • Poboljšati će se gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza te poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu povezujući međusobno mala naselja koja obuhvaća nerazvrstana cesta, ali i za mnoga poljoprivredna zemljišta i OPG-a
  • Doprinijeti smanjenju poteškoća ruralnog stanovništva sela koje pokriva projekt  zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga npr. reciklažno dvorište Općine Vrbnik  te sadržaja za slobodno vrijeme, kao npr. Vinarija ESTATE WINERY d.o.o.,  podrum PZ Gospoja, ali i razni  stambeni objekti kao i javne  gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta, a posebno općinsko središte Vrbnik
  • Doprinijeti će se povećanju zaštite od požara zbog boljega pristupa vatrogasnih vozila u slučaju požara
  • Doprinijeti će gospodarsko oživljavanje područja naselja

 

Datum objave: 31. Srpanj 2018

ODLUKA UPU

Datum objave: 22. Svibanj 2018

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selu uz to što je ovlašten za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija te je zadužen za kontrolu provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

U privitku se nalazi  i kraći Upitnik i Zahtjev u vezi ispitivanja plodnosti tla kojeg je potrebno popuniti od strane poljoprivrednih proizvođača (posjednika državnog poljoprivrednog zemljišta) i dostaviti u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo putem e-mail-a: zzt@hcphs.hr ili poštom na adresu Vinkovačka cesta 63c, Osijek (Zavod za tlo).

ISPITIVANJE PLODNOSTI TLA

Datum objave: 9. Svibanj 2018

PROCJENA RIZIKA – VRBNIK

Datum objave: 12. Veljača 2018

POTPISAN UGOVOR ZA FINANCIRANJE NERAZVRSTANE CESTE (OPERACIJA 7.2.2.)
Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije.
Riječ je o mjeri 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, a potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Načelnik Dragan Zahija tom je prigodom potpisao ugovor vrijedan 5.444.203,31 milijuna kuna, a tim će se sredstvima rekonstruirati dionica ceste Sv.Nedija-Grohot-Čerenac,čime će se postići bolja cestovna infrastrukura i povećanje sigurnosti u prometu.

http://www.mps.hr/hr/novosti/potpisani-ugovori-za-212-projekata-vrijednih-650-milijuna-kuna

POPIS_PRIHVATLJIVIH_KORISNIKA_NA_DAN_22-12-2017_OPERACIJA_7.2.2

 

 

Datum objave: 8. Veljača 2018

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA 2018

Kontakti tvrtke koja će obavljati dimnjačarske poslove u našoj općini: 098/479-443, 091/660-4143

 

Datum objave: 2. Veljača 2018

5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Datum objave: 22. Siječanj 2018

5. sjednica za slanje ovdje možete preuzeti materijale za 5. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 29.1.2018. u 20 sati

Datum objave: 22. Prosinac 2017

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VRBNIK 2017.