∼ Novosti

Datum objave: 18. Listopad 2019

OBAVIJEST - rekonstrukcija dijela prizemlja i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica

OBAVIJEST-rekonstrukcija prizemlja škole i dogradnja vrtića i jaslica

Datum objave: 17. Listopad 2019

ODLUKA

odluka potrebna strat.procj171019

Datum objave: 14. Listopad 2019

POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK kč.442 OGLAS

Pojedinačni ispravni postupak kč.442

Datum objave:

ODLUKA O SADRŽAJU STRATEŠKE STUDIJE

2019 13_Odluka o sadržaju Strateške studije

Datum objave:

SAJAM

Sajam990

Datum objave: 1. Listopad 2019

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

2019-natječaj prodaja 2613-77 Vrbnik.doc 2.10.2019. 2613-77 geoportal

Datum objave:

OGLAS-POJEDINAČNI UPRAVNI POSTUPAK

OGLAS-Pojedinačni ispravni postupak

Datum objave: 24. Rujan 2019

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA VISOKIH UČILIŠTA ZA 2019.GODINU

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE-VISOKA UČILIŠTA 2019 ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE

Datum objave:

POTICAJI ZA MALE FOTONAPONSKE ELEKTRANE (U VLASNIŠTVU GRAĐANA)

Krenuli su poticaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkvitost  za male fotonaponske elektrane (u vlasništvu građana),a više o tome pročitajte na sljedećem linku : http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/20_milijuna_kuna_za_proizvodnju_energije_na_krovovima_kuca Budući da  udruga Eko Kvarner ima jako puno iskustava u toj domeni predlažemo da se njima obratite za  sve dodatne informacije svaki dan od 09 h do 19 h…

Datum objave: 19. Rujan 2019

PROGRAM KREDITIRANJA RURALNOG RAZVOJA

HBOR je započeo s provedbom novog financijskog instrumenta – Investicijski krediti za ruralni razvoj za koje je osigurano više od Kn 500,0 mil. sredstava. Provedba financijskog instrumenta je putem slijedećih poslovnih banaka – OTP banka d.d., Privredna banka d.d. i Zagrebačka banka d.d. koje imaju ulogu zaprimanja, obrade i isplate kredita krajnjim korisnicima, dok je HBOR…

Datum objave: 18. Rujan 2019

ZAPISNIK MO GARICA

ZAPISNIK MO GARICA 120919

Datum objave: 11. Rujan 2019

PRODAJA AUTOHTONIH PROIZVODA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE NA KORZU 16.-20.09.2019.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ organizira promociju i prodaju autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije na riječkom Korzu u razdoblju 16. do 20. rujna 2019. godine, u vremenu od 09,00 – 17,00 sati, te se svi zainteresirani  pozivaju da istu posjete. Obavijest

Datum objave: 10. Rujan 2019

POZIV NA KONFERENCIJU “NEVIDLJIVI:RAZLIČITOST U KULTURI I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA”

Pozivaju se svi zainteresirani  na međunarodnu konferenciju „Nevidljivi: različitost u kulturi i kreativnim industrijama“ koja će se od 12. do 14. rujna ove godine održati u Rijeci, u prostoru RiHuba (Ivana Grohovca 1a).  Na konferenciji će sudjelovati 30-ak domaćih i stranih predstavnika kreativnih industrija te djelatnika u kulturi, znanosti, umjetnosti, medijima, a bit će predstavljeno…

Datum objave: 6. Rujan 2019

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VERBENA D.O.O.

Dana 04. rujna  2019. godine u Narodnim novinama, broj 82/19 objavljen je natječaj za izbor direktora trgovačkog društva Verbena d.o.o., Vrbnik  na  određeno vrijeme, uz obvezi probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na…

Datum objave: 2. Rujan 2019

INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA ODREĐIVANJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.

Informacija o provedbi postupka određivanja strateške studije utjecaja na okoliš

∼ Dokumenti

Datum objave: 16. Travanj 2019

Jučer je u Zagrebu potpisan Ugovor o dodjeli potpore Općini Vrbnik za projekt “Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica” u iznosu od 6.975.674,07 kuna dok je procijenjeni iznos cjelokupne investicije 12.250.000,00 kn. Potpora je potpisana od strane načelnika Dragana Zahije u ime Općine Vrbnik sa Ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR) Matildom Copić ,uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra poljoprivrede, Tomislava Tolušića.

Datum objave: 13. Ožujak 2019

Općini Vrbnik dodijeljena je potpora u iznosu od 183.877,66 kn  za ulaganje u izradu Strateškog plana razvoja prometa.Potporu je odobrila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« od 27. ožujka 2017. godine.Odluku pročitajte ovdje Odluka o dodjeli sredstava_7.1.1._Opcina Vrbnik (1)

Datum objave: 16. Studeni 2018

Temeljem odluke : ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA_7.2.2._VRBNIK  podnijeli smo zahtjev za isplatu predujma Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju,te smo 15.studenog 2018. primili odluku o isplati predujma : ODLUKA O ISPLATI PREDUJMA-OPĆINA VRBNIK .

Datum objave: 5. Listopad 2018

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste dionica Sv. Nedija – Grohot – Čerenec u Vrbniku

2018_10_05 ploča ZA ISTICANJE SUFINANCIRANJA EU (002)

 

 

 

 

 

Naziv projekta : Rekonstrukcija ceste dionica Sv. Nedija – Grohot – Čerenec

Sufinanciranje projekta iz EU :

Ukupna vrijednost projekta je 4.908.695,14 kn , od toga Općina Vrbnik je osigurala 71.190,00 kn a ostatak investicije u iznosu od  4.837.505,14 kn sufinancira se unutar Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima “ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 potporom iz proračuna EU u 85% iznosu odnosno sa 4.111.879,37 kn i potporom iz proračuna RH u 15% iznosu sa 725.625,77 kn .

Opis projekta :

Nakon Prijave početka građenja od 19.rujna 2018.godine  započeli su radovi na rekonstrukciji 1.727,75 metara duge nerazvrstane ceste na potezu od kapelice Sv.Nedije do Čerenca. Zbog dotrajale i oštećene kolničke konstrukcije gdje na pojedinim mjestima nedostaje asfalt te  također loše i oštećene oborinske odvodnje ,ovim projektom izvest će se radovi rekonstrukcije kolničke konstrukcije ceste sa zadržavanjem postojećih gabarita i rješavanjem oborinske odvodnje, čime dobivamo dvosmjernu prometnicu standardnih kategorija cestovnih vozila .

Glavni nositelj izrade projektne dokumentacije je tvrtka GEO-RAD d.o.o. iz Jelenja, nakon proveden javne nabave izabran je izvođač radova G.P.P. MIKIĆ d.o.o. iz Omišlja , a stručni nadzor će vršiti tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke .Ugovoreni rok izgradnje prometnice je 100 dana od dana uvođenja u posao .

Ciljevi projekta :

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu; namjena planirane prometnice je dvosmjerni promet standardnih kategorija cestovnih vozila na potezu od kapelice Sv. Nedija do Čereneca, područje Općine Vrbnik
  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za gospodarske aktivnosti te  razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
  • smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva naselja zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga, sadržaja za slobodno vrijeme, ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta,  gospodarsko oživljavanje područja naselja Vrbnik.
  • i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja kao životne sredine i potencijala razvoja sela  i šire što je Prioritet 6., Fokus područje 6B Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Očekivani rezultati projekta :

  • Rekonstrukcija kolničke konstrukcije ceste i rješavanje oborinske odvodnje
  • Poboljšati će se gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza te poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu povezujući međusobno mala naselja koja obuhvaća nerazvrstana cesta, ali i za mnoga poljoprivredna zemljišta i OPG-a
  • Doprinijeti smanjenju poteškoća ruralnog stanovništva sela koje pokriva projekt  zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga npr. reciklažno dvorište Općine Vrbnik  te sadržaja za slobodno vrijeme, kao npr. Vinarija ESTATE WINERY d.o.o.,  podrum PZ Gospoja, ali i razni  stambeni objekti kao i javne  gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta, a posebno općinsko središte Vrbnik
  • Doprinijeti će se povećanju zaštite od požara zbog boljega pristupa vatrogasnih vozila u slučaju požara
  • Doprinijeti će gospodarsko oživljavanje područja naselja

 

Datum objave: 31. Srpanj 2018

ODLUKA UPU

Datum objave: 22. Svibanj 2018

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selu uz to što je ovlašten za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija te je zadužen za kontrolu provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.

U privitku se nalazi  i kraći Upitnik i Zahtjev u vezi ispitivanja plodnosti tla kojeg je potrebno popuniti od strane poljoprivrednih proizvođača (posjednika državnog poljoprivrednog zemljišta) i dostaviti u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo putem e-mail-a: zzt@hcphs.hr ili poštom na adresu Vinkovačka cesta 63c, Osijek (Zavod za tlo).

ISPITIVANJE PLODNOSTI TLA

Datum objave: 9. Svibanj 2018

PROCJENA RIZIKA – VRBNIK

Datum objave: 12. Veljača 2018

POTPISAN UGOVOR ZA FINANCIRANJE NERAZVRSTANE CESTE (OPERACIJA 7.2.2.)
Danas su načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 kuna kroz Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije.
Riječ je o mjeri 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, a namijenjena su gradnji novih, odnosno rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta u naseljima s najviše 5.000 stanovnika. Ugovore je s predstavnicima jedinica lokalne samouprave potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, a potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Načelnik Dragan Zahija tom je prigodom potpisao ugovor vrijedan 5.444.203,31 milijuna kuna, a tim će se sredstvima rekonstruirati dionica ceste Sv.Nedija-Grohot-Čerenac,čime će se postići bolja cestovna infrastrukura i povećanje sigurnosti u prometu.

http://www.mps.hr/hr/novosti/potpisani-ugovori-za-212-projekata-vrijednih-650-milijuna-kuna

POPIS_PRIHVATLJIVIH_KORISNIKA_NA_DAN_22-12-2017_OPERACIJA_7.2.2

 

 

Datum objave: 8. Veljača 2018

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA ZA 2018

Kontakti tvrtke koja će obavljati dimnjačarske poslove u našoj općini: 098/479-443, 091/660-4143

 

Datum objave: 2. Veljača 2018

5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Datum objave: 22. Siječanj 2018

5. sjednica za slanje ovdje možete preuzeti materijale za 5. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 29.1.2018. u 20 sati