∼ Novosti

Datum objave: 25. Travanj 2017

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO-RADNO VRIJEME

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE VRBNIK RADI ZAPRIMANJA KANDIDACIJSKIH LISTA /KANDIDATURA DEŽURA: – 24., 25., 26., 27. I 28. TRAVNJA TE 2. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 08:0 DO 15:30 SATI – 30. TRAVNJA I 01. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 10:00 DO 14:00 SATI – 3. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 08:00…

Datum objave:

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPISU U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” KRK

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPISU U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” KRK

Datum objave: 24. Travanj 2017

JAVNI POZIV ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE VRBNIK

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Datum objave:

BESPLATNO SAVJETOVANJE PODUZETNIKA POČETNIKA PGŽ 2017-POZIV NA ISKAZ INTERESA

BESPLATNO SAVJETOVANJE PODUZETNIKA POČETNIKA PGŽ 2017 UKOLIKO STE ZAINTERESIRANI MOLIMO DA SE JAVITE DIREKTNO ORGANIZATORU (PBIRO DOO, RIJEKA) ILI U OPĆINU VRBNIK (TEL. 051/857-099, MAIL: info@opcina-vrbnik.hr ).

Datum objave:

LOKALNI IZBORI 2017-OBAVIJEST BIRAČIMA

Objava biračima Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije Objava biračima – nacionalne manjine  

Datum objave: 21. Travanj 2017

OBAVIJEST O PREMJEŠTANJU AUTOBUSNE STANICE NA PARKIRALIŠTE U ULICI BRAĆE TRINAJSTIĆ

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE VRBNIK DA SE OD PONEDJELJKA 24.04.2017. AUTOBUSNA STANICA LINIJSKOG PRIJEVOZA AUTOTRANSA PREMJEŠTA SA TRGA SV. IVANA NA PARKIRALIŠTE U ULICI BRAĆE TRINAJSTIĆ  ZBOG PARKIRANJA NA OKRETIŠTU ZA AUTOBUS.

Datum objave: 18. Travanj 2017

TJEDAN OTVORENIH VRATA DJEČJEG VRTIĆA KATARINA FRANKOPAN (18.04.-21.04.)

Matični vrtić odgojno-obrazovne ustanove Katarina Frankopan zajedno sa svim otočnim podružnicama (u Baški, Malinskoj, Njivicama, Omišlju, Polju, Vrbniku i Vrhu), između 18. i 21. travnja 2017. godine, priređuje Tjedan otvorenih vrata, tijekom kojeg su ondje dobrodošli svi posjetitelji željni detaljnijeg upoznavanja s radom same ustanove. U skladu sa statusom Eko-vrtića, pored brojnih programa – radionica i igara –…

Datum objave: 14. Travanj 2017

ODLUKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RASPISIVANJU LOKALNIH IZBORA

Odluka_Vlade_Republike_Hrvatske_o_raspisivanju_izbora_za_clanove_predstavnickih_tijela_jedinica_lokalne_i_podrucne_(regionalne)_samouprave Odluka_Vlade_Republike_Hrvatske_o_raspisivanju_izbora_za_opcinske_nacelnike,_gradonacelnike_i_zupane_te_njihove_zamjenike

Datum objave:

ZAKLJUČAK O FINANCIRANJU SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ I MARENDE ZA UČENIKE OŠ

ZAKLJUČAK – FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ I MARENDE ZA UČENIKE OŠ

Datum objave:

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Zapisnik sa 21. sjednice općinskog vijeća (11.04.2017.)

Datum objave: 11. Travanj 2017

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE: STRUČNI SURADNIK/SURADNICA LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”

  JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17):   Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “Kvarnerski otoci” Radno mjesto: stručni suradnik/suradnica Mjesto rada: Krk Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (puno radno vrijeme) Objava natječaja: 10. travnja…

Datum objave: 7. Travanj 2017

PREDAVANJE: MLADI I DRUŠTVENE MREŽE, 07.04.2017., GRAD KRK

Članovi prioriteta za Građanski odgoj Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije, projekta “Zdrava županija”(mag.poli. Jovana Cutul Mahulja i mag.prof. Maria Elena Brusić) te projekta “Zdravi Grad Krk – otok Krk” pokreću tribine i radionice na kojima će se upoznavati i raspravljati o temama vezanim za mlade, probleme s kojima se susreću te posebice…

Datum objave:

JAVNI POZIV ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Datum objave:

POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK SAZIVA 21.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 11. TRAVNJA 2017.GODINE U 20,00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK. DNEVNI RED 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVITKU. MATERIJALE VEZANE UZ 21.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE.  …

∼ Dokumenti

Datum objave: 25. Travanj 2017

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE VRBNIK RADI ZAPRIMANJA KANDIDACIJSKIH LISTA /KANDIDATURA DEŽURA:

- 24., 25., 26., 27. I 28. TRAVNJA TE 2. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 08:0 DO 15:30 SATI

- 30. TRAVNJA I 01. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 10:00 DO 14:00 SATI

- 3. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 08:00 DO 20:00 SATI

- 4. SVIBNJA 2017. GODINE U VREMENU OD 08:00 DO 24:00 SATI

 

IZBORNO POVJERENSTVO MOŽETE KONTAKTIRATI NA SLIJEDEĆOM BROJEVIMA:

- 091 544 9637

- 091 948 3800

- 091 234 5055

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE VRBNIK-RADNO VRIJEME

Datum objave: 21. Travanj 2017

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE VRBNIK DA SE OD PONEDJELJKA 24.04.2017. AUTOBUSNA STANICA LINIJSKOG PRIJEVOZA AUTOTRANSA PREMJEŠTA SA TRGA SV. IVANA NA PARKIRALIŠTE U ULICI BRAĆE TRINAJSTIĆ  ZBOG PARKIRANJA NA OKRETIŠTU ZA AUTOBUS.

Datum objave: 14. Travanj 2017

SRETAN USKRS

Datum objave: 20. Veljača 2017

Na temelju članka 8. i 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98) i članka 3. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98 i 9/16) Općinska načelnica Općine Vrbnik objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet  NATJEČAJA  je  zakup poslovnog  prostora u dijelu postojećih Ribarskih  kućica na  k.č.   126/8   k.o. Vrbnik  na adresi  Namori u robau izvedbi – u stanju dovršenosti na dan raspisa natječaja,  a  površine cca  41 m²,  sanitarni čvor površine cca 17 m² te krovna terasa.

Funkcija sanitarnog čvora je opće javne namjene i za potrebe poslovnog prostora koji je predmet zakupa. Obaveza je zakupca upravljanje i održavanje javnih sanitarija koje su predmet zakupa te ograditi krovnu terasu i postaviti zaštitu na pokosu kako bi se spriječio odron. Poslovni prostor je opremljen infrastrukturnim priključcima ( struja, voda, odvodnja) na  fasadi građevine, a prema sljedećem:

Podaci o priključku elektrike:

VRŠNA SNAGA: 17,25 kW, OSO 3×25 A uz – faktor istovremenosti opterećenja fi=0,70 faktor snage (cos fi) od 0,95 induktivno do 1

Podaci o priključku vode: Dovodana cijev 1“ sa vodomjera.

Podaci o priključku kanalizacije: fi 110 na prepumpnu stanicu sa spremnikom.

 

Početna cijena 30.000,00 kuna + PDV godišnje

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  Općine Vrbnik tj. do 28. veljače 2017. u 12:00 sati

Poslovni prostori daje se u zakup bez stvari – prazan.

S najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 4 godine s mogućnošću produženja na dodatne 4 god.  Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NAMORI “ i upozorenje
“ NE OTVARATI DO 28. veljače 2017. do 12:00 sati”, – mora napisati na obje strane omotnice,

na adresu: Općina Vrbnik
Jedinstveni upravni odjel

Trg Škujica 7
51516 Vrbnik

Ponude će se otvarati javno.

Poslovni prostor se može razgledati od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na mob:091 2345 052, Domagoj Gršković,  komunalni redar.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Kontakt informacije:
Tel: +385(0)51 857 099
Fax: +385(0) 51 857 310

Ovaj tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.opcina-vrbnik.hr,

NAPOMENE

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u iznosu od 3.000,00 kn u korist Općine Vrbnik na račun broj HR21 2340009 1850700002, s pozivom na broj 68-7722-OIB.

Najbolji ponuditelj mora na gore navedeni račun nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa trećine neto godišnje zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa ili dostaviti bankarsku garanciju u visini trećine neto godišnje zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist OPĆINE VRBNIK i plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora” od banke izdavatelja garancije, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca (garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja ponude do isteka 3 mjeseca nakon krajnjeg roka isteka ugovora o zakupu), kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju OPĆINA VRBNIK će mu vratiti jamčevinu.

Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru: prodaja autohtonih prozvoda i/ili pružanje ugostiteljskih usluga uz obvezu nuđenja domaćih autohtonih proizvoda. Za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru zakupnik je obvezan ishoditi minimalno tehničke uvjete.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, Zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se Zakupnik odriče prava potraživati naknadu od Zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.).

Rok za zaključenje ugovora: najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude pristupiti će potpisivanju ugovora u roku od 10 dana.

Zakupnik je dužan najkasnije u roku od 60 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.

Zakupnik ima obvezu da poslovni prostor bude otvoren (radi) od 1.4. do 31.10. tijekom godine.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.

Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.

Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Zakupnik preuzima obvezu  održavanju sanitarnog čvora koji će imati javnu namjenu.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

Neće se razmatrati ponude:

-          fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

-          fizičkih i pravnih osoba koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih  dugovanja prema Općini Vrbnik, ili onih kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Općini, a ne pridržavaju se rokova plaćanja;

-          pravnih osoba koje nisu solventne;

-          fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne pristupi potpisivanju ugovora u roku od 10 dana i ne uplati razliku jamčevine. Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

Natječaj se može okončati odabirom i ako na isti pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja.

Općina Vrbnik do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za  poslovni prostor i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati naziv poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.

Za fizičke osobe:

-          ime i prezime ponuditelja;

-          podatak o prebivalištu;

-          OIB;

-          presliku osobne iskaznice;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnost koju će obavljati u prostoru.

Osobe koje se u ponudi pozivaju na pravo pravo prvenstva određeno Zakonom o pravima HBDR i članova njihovih obitelji moraju dodatno dostaviti sljedeće dokumente:

-          potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),

-          potvrdu o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz mirovinsko osiguranje (nadležan je HZMO),

-          izjavu koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno navedeno pravo prednosti prevenstva temeljem Zakona o pravima HBDR, a koja izjava je ovjerena kod nadležnog tijela.

Za pravne osobe:

-          naziv ponuditelja;

-          sjedište osobe;

-          OIB;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru;

 

I pravne i fizčke dostavljaju uz ponudu:

-          Ponuđeni neto iznos godišnje zakupnine koji ne može biti manji od početnog.

-          Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.

-          Dokaz da nema obvezu prema Općini Vrbnik, ne stariji od 30 dana.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;

-          Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u poslovnom prostoru.

-          Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.

-          Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Općina Vrbnik i ne vraća se ponuditelju.

Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

POPIS PRILOGA:

-  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DIJELU POSTOJEĆIH RIBARSKIH KUĆICA

OBRAZAC PONUDE

 

 

 

 

 

Datum objave: 20. Prosinac 2016

Završetak jedne godine, vrijeme je kada spoznajemo da smo prošli i ona neugodna razdoblja s kojima se moramo nositi, ali to su razdoblja iz kojih možemo izaći snažniji, mudriji i spremniji za novi početak. Stoga neka nam Nova godina  bude još jedan novi početak u kojem ćemo biti spremni okrenuti i neku novu stranicu, neki novi izazov i još noviji i ljepši početak.

Želimo da nam svima nadolazeći Božić bude ispunjen  radošću pjesme, tradicije i zajedničkih susreta, ali nadasve želimo da to bude  onaj istinski proživljen, tihi događaj iz Betlehema u kojem dominira jedna Majka i jedno Dijete.

 

Općina Vrbnik

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

Datum objave: 16. Prosinac 2016

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU.

JAVNI POZIV I OBRAZAC PRIJAVNICE NALAZE SE U PRIVITKU.

PRIVITAK I-JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

PRIVITAK II-OBRAZAC PRIJAVNICE

Datum objave: 10. Studeni 2016
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu.
 
Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:
  • osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
  • poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
 
Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 25. studenog 2016. godine.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
Datum objave: 12. Rujan 2016

DOPIS OŠ “FRAN KRSTO FRANKOPAN”, KRK (FRANKOPANSKA 40) VEZAN UZ PRAVO NA BESPLATNU MARENDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Datum objave: 5. Rujan 2016

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Na temelju članka 3.Odluke o stipendiranju studenata Općinska načelnica Općine Vrbnik raspisala je Natječaj  za dodjelu dvije stipendije studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno a dodjeljuje se studentima koji upisuju II, III ili IV godinu studija. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Vrbnik čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području općine Vrbnik. Postignuti uspjeh prethodne godine kriterij je za dodjelu stipendije.

Zahtjevu treba priložiti: domovnicu, rodni list, potvrda o prebivalištu za sebe i roditelje (potvrda MUP-a ili preslika osobne iskaznice), uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu, uvjerenje o položenim ispitima ili preslika indeksa i izjavu da ne koristi stipendiju od drugih pravnih osoba.

Zahtjev s gore navedenom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno u pismenom obliku na adresu:

  Općina Vrbnik, JUO 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7
  NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ

 O rezultatima natječaja, po provedenom postupku podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom obavijesti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Općinske načelnice.

PRILOZI:

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA (ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.)

NATJEČAJ

OBRAZAC ZAHTJEVA