∼ Novosti

Datum objave: 22. Listopad 2014

ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

LETAK O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VALSNIŠTVU REPUBLIKE HRAVTSKE MOŽETE PRONAĆI NA MREŽNIM STRANICAMA APZ-a ILI OVDJE.

Datum objave:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PRIJEDLOGA ZA IZBOR SPORTAŠA I SPORTSKE UDRUGE GODINE OTOKA KRKA

TEMELJEM ČLANKA 40. STATUTA OPĆINE BAŠKA ( “SLUŽBENE NOVINE” PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE BROJ 12/13) OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BAŠKA, DANA 20.LISTOPADA 2014.GODINE OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PRIJEDLOGA ZA IZBOR SPORTAŠA I SPORTSKE UDRUGE (KOLEKTIVA) GODINE OTOKA KRKA ZA 2013. GODINU PRIJEDLOZI SE DOSTAVLJAJU U ROKU OD 15 DANA OD DANA OBJAVE NA ADRESU: OPĆINA BAŠKA,…

Datum objave: 21. Listopad 2014

JAVNA RASPRAVA O STRUČNOJ PODLOZI ZAHTJEVA ZA ISHOĐENEJ OKOLIŠNE DOZVOLE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC, OPĆINA VRBNIK

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA NA TEMELJU ČLANKA 16, STAVKE1., 3. I 4., ČLANKA 17., STAVKA 2. UREDBE O INFORMIRANJU I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJU ZAŠTITE OKOLIŠA (NN BROJ 64/08), ODLUKE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE KLASA: UP/I 351-03/14-02/112, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4 OD 22.RUJNA 2014.GODINE OBJAVLJUJE POČETAK…

Datum objave: 17. Listopad 2014

ANTOLOGIJA PJESNIŠTVA OTOKA KRKA

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ I UDRUGA KRČKI KNEZOVI FRANKOPANI  PREDSTAVLJAJU ANTOLOGIJU PJESNIŠTVA OTOKA KRKA Autorice prof. emeritus Katice Ivanišević,  dr. sc. (naklada Lukom 2014.) Velika vijećnica Grada Krka U petak, 24. listopada 2014. u 19 sati O knjizi će govoriti akademik Petar Strčić, urednica knjige prof. Mirjana Šigir i autorica prof. emeritus Katica Ivanišević, dr….

Datum objave: 15. Listopad 2014

Na natječaju Moje ideje za bolju Europu krčki srednjoškolci zaslužili putovanje u Strasbourg

Učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir na popisu su nagrađenih na natječaju Moje ideje za bolju Europu kojeg je inicirao Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. Natječaj koji je bio namijenjen srednjoškolcima u dobi od 16 do 18 godina iz čitave Hrvatske, ujedno je i službeno prednatjecanje za sudjelovanje u programu Euroscola –…

Datum objave: 13. Listopad 2014

POZIV NA PRVI NACIONALNI FORUM OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

POZIV NA PRVI NACIONALNI FORUM OBITELJSKOG SMJEŠTAJA KOJI ĆE SE ODRŽATI 15.10.2014. GODINE U OPATIJI U HOTELU ROYAL NALAZI SE U PRIVITKU.

Datum objave:

JAVNA RASPRAVA O STRUČNOJ PODLOZI ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/112, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4 od 22….

Datum objave: 9. Listopad 2014

ZAPISNIK I ODLUKE SA 9.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAPISNIK I ODLUKE KOJE JE DONIJELO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK NA 9.SJEDNICI ODRŽANOJ 1.LISTOPADA 2014.GODINE NALAZE SE U PRIVITKU. ZAPISNIK SA 9.SJEDNICE VIJEĆA ODLUKA O ZAMJENU NEKRETNINA PREMA SITUACIONOM PLANU ULICE BRAĆE TRINAJSTIĆ ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI ZA 2013.GODINU ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA…

Datum objave: 7. Listopad 2014

PROJEKT “POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIČKOG POTENCIJALA PODUZETNIKA POČETNIKA NA PODRUČJU PGŽ-a”

Primorsko – goranska županija, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. provodi projekt „Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko – goranske županije“. Cilj projekta je potaknuti razvoj poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom ili obrtom, kao i onih koji su u pripremnoj fazi ulaska u poduzetništvo…

Datum objave:

JAVNI POZIV LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”

LAG “KVARNERSKI OTOCI” RASPISAO JE  DANA 7.LISTOPADA 2014.GODINE JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU LOGOTIPA I WEB STRANICE LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”. JAVNI POZIV OTVOREN JE DO 20.LISTOPADA 2014.GODINE. DETALJI JAVNOG POZIVA NALAZE SE U PRIVITKU.

Datum objave: 6. Listopad 2014

U VRBNIKU SE SNIMA DIO AKCIJSKOG FILMA “WAIT FOR ME”

Stara gradska jezgra Vrbnika prepoznata je kao savršena kulisa za snimanje nekoliko scena akcijskog filma europske A produkcije. Produkcijska kuća „MP filmska produkcija d.o.o.“ iz Zagreba u međunarodnoj suradnji sa Irskom, Švicarskom i Makedonijom u Hrvatskoj snima cjelovečernji igrani film “Wait for me”. Stoga će se u četvrtak, 9. listopada snimati dio filma i na…

Datum objave:

TURISTIČKO-PROMIDŽBENI FILM “VRBNIK” UVRŠTEN U SLUŽBENU KONKURENCIJU 17. INTERNATIONAL TOURFILM FESTIVALA

U okviru 21. INTERSTAS/Međunarodna smotra turizma, filma i 32. Europske dodjele međunarodnih turističkih nagrada zaslužnim za turizam te 13. KEA/EFE-CRO/ Predstavljanje hrvatskih gradova za „Zlatni cvijet Europe“, održat će se i 17. Međunarodni festival turističkog filma – ITF ‘CRO. Sve tri priredbe organiziraju se; uz potporu FIJET i FEST/Svjetske i Europske federacije turističkih novinara, Ministarstva…

Datum objave: 3. Listopad 2014

POZIV NA UVID U GEODETSKI ELABORAT ZA NERAZVRSTANU CESTU POD NAZIVOM “ČERENEC I SUPEŠKA-KOZICA”

Općina Vrbnik, Trg Škuljica 7, 51516 Vrbnik, započela je 4. rujna 2014. godine s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste, naziva ,,Čerenec i Supeška- Kozica” u katastarskoj općini Vrbnik, u naselju Vrbnik. Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog…

Datum objave:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2014.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠATJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENE BRIGE O DJECI, ŠPORTA I SOCIJALNE SKRBI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA RAZDOBLJE…

Datum objave: 2. Listopad 2014

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE DANO JE U PRIVITKU.

∼ Dokumenti

Datum objave: 3. Listopad 2014

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13)  općinska načelnica Općine Vrbnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik

  1. I.        Predmet Natječaja

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Vrbnik (u tekstu: Provoditelj natječaja).

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

V. Dostavljanje dokumentacije

Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik“  – Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.

Prijave će se zaprimati 45 dana od dana objave natječaja (dan objave natječaja je 3.listopada 2014. godine). Nepotpune prijave, prijave koje nisu predmet natječaja kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Cjeloviti tekst natječaja , Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i Prijavni obrazac za fizičke osobe nalaze se u privicima.

PRIVITAK I-PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA OIE

PRIVITAK II-PRAVILNIK OIE

PRIVITAK III-PRIJAVNI OBRAZAC OIE

Datum objave: 8. Srpanj 2014

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinska načelnica Općine Vrbnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Vrbnik“.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatra se:
a) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije
b) povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće
c) povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova
d) povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline
e) energetski pregled i energetski certifikat
Korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 65%, maksimalnog iznosa od 48.750,00 kn (sa PDV-om).
Cjeloviti tekst natječaja,Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i Prijavni obrazac za fizičke osobe nalaze se u privicima.

PRIVITAK I

PRIVITAK II

PRIVITAK III

 

Datum objave: 20. Lipanj 2014

ODLUKA O ODABIRU OSOBE ZADUŽENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA  NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVITKU.

Datum objave: 16. Lipanj 2014

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13)  općinska načelnica Općine Vrbnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik  

 

  1. I.       Predmet Natječaja

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Vrbnik (u tekstu: Provoditelj natječaja).Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

V.  Dostavljanje dokumentacije

Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja (vidi članak VIII), uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbnik“  – Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno radno vrijeme Provoditelja Natječaja.Prijave će se zaprimati 45 dana od dana ili do isteka sredstava  objave natječaja. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

Cjeloviti tekst natječaja , Pravilnik za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama i Prijavni obrazac za fizičke osobe nalaze se u privicima.

PRIVITAK I

PRIVITAK II

PRIVITAK III

 

 

 

Datum objave: 12. Lipanj 2014

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA ZA UREĐENJE TRGOVINE U NASELJU GARICA NALAZI SE U PRIVITKU.

Datum objave: 20. Svibanj 2014
             REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
           OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 360-01/14-01/13
URBROJ: 2142-07-01-14-3
Vrbnik, 20. svibanj 2014.

 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 Općina Vrbnik upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Uređenje trgovine u naselju Garica sukladno troškovniku iz ovog poziva.

Opis predmeta nabave: Uređenje trgovine u naselju Garica

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- način izvršenja: u skladu s troškovnikom

- rok izvršenja: 28. lipanj 2014.

- rok trajanja ugovora:  dva mjeseca,

- rok valjanosti ponude: 60 dana,

- mjesto izvršenja: naselje Garica,

- rok, način i uvjeti plaćanja: po primljenim privremenim i konačnim situacijama, ovjerenim od strane nadzornog inženjera u roku od 30 dana, od dana primitka, račun se ispostavlja na adresu naručitelja:

Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, s naznakom “Račun za predmet nabave: Uređenje trgovine u naselju Garica “,

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,

- dokazi sposobnosti:

1. da nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela, – izjava

2. da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

3. da je izvršio građevinske radove uređenju poslovnih prostora barem jednog objekta ( trgovina, … )- priložiti potvrdu o izvršenju posla

- ostalo:

1. jamstva – bjanko zadužnica ili gotovinski polog

2. ugovorne kazne – 1‰ dnevno po danu kašnjenja ( max 5% procijenjene vrijednosti )

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi (traženi dokumenti), izjave ili potvrde o uredno izvršenom poslu

- Jamstva: bjanko zadužnica za ozbiljnost ponude ovjerena kod javnog bilježnika do 5.000,00 kuna ili gotovinski polog od 5.000,00 kuna na žiro račun HR 21 2340009-18507 00002, poziv na broj odobrenja 68 7706-OIB ponuditelja

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 8 dana

- način dostave ponude: osobno ili  poštom

- mjesto dostave ponude: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

Mjesto, rok te način otvaranja ponuda:

- Vrbnik, u roku od 5 od dana završetka roka za dostavu ponuda,

- otvaranje ponude nije javno

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Mirjana Polonijo, pročelnica, tel. 051/ 857-099

Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

                                                                                     Općinska načelnica
                                                                                    Marija Dujmović-Pavan, dipl.oec.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
TROŠKOVNIK(NAPOMENA: CRVENO SU OBILJEŽENE STAVKE KOJE SE NE NUDE U OVOM POSTUPKU BAGATELNE NABAVE)
PONUDBENI LIST
OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
TROŠKOVNIK (DODATAK)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum objave: 5. Svibanj 2014
          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA VRBNIK
                Općinska načelnica
MB: 2547422
OIB 80254949848
KLASA:361-01/14-01/03
URBROJ:2142-07-03-14-3
Vrbnik, 2.svibanj 2014.

 

Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 33/13), Općinska načelnica upućuje

Poziv za dostavu ponuda

 Molimo Vas da dostavite ponudu za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području Općine Vrbnik navedene u troškovniku.Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u skladu s pozivom i dokumentacijom – općim uvjetima.Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu.

Adresa naručitelja:Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, OIB:80254949848;Tel/fax: 051 857 099, 857 310;internetska adresa: www.opcina-vrbnik.hr; adresa elektroničke pošte: info@opcina-vrbnik.hr

Ugovor se sklapa na četiri godine.

Otvaranje ponuda:  nije javno

Sredstva su osigurana:  u Proračunu Općine Vrbnik

Dokumentacije: opći uvjeti u prilogu su ovog poziva

Način podnošenja ponude: ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici neposredno JUO Općine Vrbnik ili putem pošte preporučeno s naznakom „ NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA  OBAVLJANJE POSLOVA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA“ – sa naznakom prikupljanja ponuda, s adresom naručitelja i ponuditelja ,

Adresa na koju se moraju dostaviti ponude:  Općina Vrbnik, Vrbnik – Trg Škujica 7  u skladu s općim uvjetima

Datum do kojeg se moraju dostaviti ponude: 15 dana od dana primitka poziva za dostavu ponuda

Rok važenja ponude: 60  dana

Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:  u skladu s dokumentacijom – Općim uvjetima

Nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje

Način i rok plaćanja:  mjesečno – 15  dana po izdanom računu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

Kriterij za odabir: u skladu s dokumentacijom – najniža cijena

Općinska načelnica:

Marija Dujmović–Pavan,dipl.oec., v.r.

DOKUMENTACIJA SE NALAZI U PRIVITKU:

OPĆI UVJETI ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK 1-PARK SV.IVANA

TROŠKOVNIK 2-OSTALO

PONUDBENI LIST

OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA

Datum objave: 9. Travanj 2014

IZVJEŠĆE OPĆINSKE NAČELNICE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2013.GODINU DANO JE U PRIVITKU

Datum objave: 3. Travanj 2014

ODLUKA OPĆINSKE NAČELNICE O PRIKLJUČENJU OPĆINE VRBNIK PROJEKTU PGŽ-a “ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU” ZA 2014. GODINU NALAZI SE U PRIVITKU

Datum objave: 27. Ožujak 2014

Izvješće načelnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. dano je u PRIVITKU.

Datum objave: 28. Veljača 2014

ODLUKU O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK-NA1  MOŽETE PREUZETI OVDJE

Datum objave: 27. Veljača 2014
              REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA VRBNIK
            OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 404-01/14-01/01
URBROJ: 2142-07-01-14-05
Vrbnik, 25. veljače 2014.

 

ZAPISNIK O  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

 

1. Naručitelj: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

2. Predmet nabave: Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 18.

stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13)

4. Evidencijski broj nabave: 1/14

5. Procijenjena vrijednost nabave: 366.420,00 kuna

6. Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: 458.025,00 kn na poziciji 121/3232

7. Poziv na dostavu ponude KLASA: 404-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-02 od

 25. veljače 2014.  godine, objavljen na internetskoj stranici www.opcina-vrbnik.hr 4.velače 2014.

Gospodarski subjekti koji su dostavili  ponudu:

a) GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847

b) G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355

8. Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici Naručitelja dana 24.2.2014.godine

9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

Ponuditelj: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk i OIB:05146274847

Broj i datum ponude:074/14

Cijena ponude bez PDV-a:312.170,00

Iznos PDV-a:78.042,50

Cijena ponude sa PDV-om:390.212,50

Ponuđeni tip/proizvođač/marka:u skladu s troškovnikom

OBLIK PONUDE: cjelovita, uvezena u cjelinu

Potpisana:DA

Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:ZADOVOLJAVA

OSTALI UVJETI

Dokazi traženi/dostavljeni:

OCJENA PONUDE

Valjana/nije valjana: VALJANA

10. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda

11. Ostalo: rok valjanosti ponude 60 dana, rok izvršenja je 30 dana od dana potpisa ugovora

12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira: GP KRK d.d.,Stjepana Radića 31, Krk  i OIB: 05146274847

13. Prijedlog odabira: Ponuditelj GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk  i OIB:05146274847 dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 4.2.2014.godine, stoga se predlaže odabir iste.

 

Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

 

14. Potpis predstavnika naručitelja:

Slavko Zahija,v.r.
Mirjana Polonijo,v.r.
Ivan Volarić,v.r.
 

 

Datum objave:

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA VRBNIK
         OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 404-01/14-01/01

URBROJ: 2142-07-01-14-06

Vrbnik, 27. veljače 2014.

 

Naručitelj Općina Vrbnik, OIB: 80254949848, na temelju članka 59. Statuta Općine Vrbnik

( Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:406-01/14-01/01, URBROJ: 2142-07-01-14-1, od 16.siječnja 2014., na prijedlog ovlaštenih predstavnika (povjerenstva) općinska načelnica Općine Vrbnik dana 27.2.2014.  donosi:

 

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Javni naručitelj: Općina Vrbnik, MB: 2547422, OIB: 80254949848

Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je Sanacija obalnog ruba plaže Zgribnica u Vrbniku

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 312.170,00 kn , iznos PDV-a 78.042,50 kn, cijena ponuda sa PDV-om 390.212,50 kn

Razlozi odbijanja ponuda: Ponuditelj G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj i OIB:82386143355 nije u dokumentaciji naveo da će izvesti radove u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kako je navedeno u Pozivu, što je bitno budući da se radi o plaži u centru naselja koja mora biti u funkciji do Uskrsnih praznika. Iz navedenog razloga njegova ponuda nije razmatrana.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Ispunjeni su svi uvjeti iz Poziva, te kao jedina odabrana u okviru planiranih sredstava u proračunu.

Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja

ponuditeljima na dokaziv način.

 

 

 

 

Općinska načelnica

Marija Dujmović-Pavan,dipl.oec.,v.r.

 

 

 

 

Dostaviti:

1.       GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, Krk

2.       G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj

3.       Pismohrana

4.       Internetska stranica