Dnevna arhiva: 1. listopada 2018


∼ ZAPOČETI RADOVI NA SANACIJI ŠKOLJRE LUKOBRANA I UTVRDICA U UVALI SV.MARAK U RISIKI

S obzirom da su oštećenja utvrdica, lukobrana i „školjere“ u ovih proteklih godina sve veća zbog djelovanja valova na već erodiranu strukturu lukobrana bila je hitna potreba sanacije istih, te se 01.10.2018. započelo sa radovima.Rješenjem Uprave za sigurnost plovidbe lučke ispostave Šilo; Klasa: UP/1 342-24/18-03/60; Ur.br. 530-04-4-2-16/18-2 od 20. ožujka 2018. a na temelju izvida…


Objavljeno: 1. listopada 2018