∼ Novosti

Datum objave: 23. Veljača 2017

PONIKVE VODA DOO KRK-CIJENIK VODNIH USLUGA (OD 15.02.2017.)

CIJENIK VODNIH USLUGA KOMUNALNOG DRUŠTVA PONIKVE VODA DOO KRK OD 15.02.2017. GODINE

Datum objave: 20. Veljača 2017

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DIJELU POSTOJEĆIH RIBARSKIH KUĆICA

Na temelju članka 8. i 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98) i članka 3. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98 i 9/16) Općinska načelnica Općine Vrbnik objavljuje   NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Predmet  NATJEČAJA…

Datum objave: 17. Veljača 2017

SUDJELUJTE U ISTRAŽIVANJU O MEDIJIMA KOJE OBUHVAĆA KVARNERSKE OTOKE KRK I RAB

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir,  u suradnji s Telecentrom – mrežom za razvoj medijskog obrazovanja u Hrvatskoj, Lokalnom akcijskom grupom Kvarnerski otoci, Srednjom školom Markantuna De Dominisa, Rab i Hrvatskim studijima u sklopu projekta Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Europskog socijalnog fonda, provodi istraživanje o medijskoj pismenosti kao jednoj od novih ključnih kompetencija 21. stoljeća. Medijska…

Datum objave: 15. Veljača 2017

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE VRBNIK-VAŽNO!!!

OBAVJEŠTAVAMO SVE STANOVNIKE OPĆINE VRBNIK DA PRILIKOM KORIŠTENJA DIMNJAČARSKIH USLUGA OBAVEZNO ZATRAŽE ISKAZNICU DIMNJAČARA KOJOM POTVRĐUJE DA JE OVLAŠTEN ZA VRŠENJE USLUGA ČIŠĆENJA DIMNJAKA. OSIM TOGA NIKAKO NE PLAĆATI UNAPRIJED DIMNJAČARSKE USLUGE, VAŽNO JE DA DIMNJAČAR NAJPRIJE IZVRŠI TRAŽENU USLUGU ČIŠĆENJA DIMNJAKA, A TEK POTOM MOŽE ISPOSTAVITI RAČUN I NAPLATITI PRUŽENE USLUGE. NA PODRUČJU OPĆINE…

Datum objave: 9. Veljača 2017

RADIONICA PODMJERE 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” U VRBNIKU

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora…

Datum objave: 8. Veljača 2017

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PRIJEDLOGA ZA IZBOR SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2016. GODINU

Objavljen je Javni poziv za izbor sportaša godine otoka Krka  za 2016. godinu! Pravo na podnošenje prijave na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge koje djeluju na području otoka Krka i bave se sportom. Svaka udruga podnosi prijavu za kandidate sukladno definiranim kategorijama: Najuspješnija sportašica do 14 godina starosti Najuspješniji sportaš do 14 godina…

Datum objave:

DANAS BEZ VODE VISOKA ZONA VRBNIKA, VRANI I ŠIPUN

Vrbnik, visoka zona, te ulice Vrani i Šipun bit će bez vode dana 08.02.2017. u  razdoblju od 08:30 – 10:30, zbog radova na cjevovodu.

Datum objave: 7. Veljača 2017

POZIV NA 20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA NA TEMELJU ČLANKA 81. POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK SAZIVA 20.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA KOJA ĆE SE ODRŽATI 14. VELJAČE 2017.GODINE U 18,30 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINSKE VIJEĆNICE , TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK. DNEVNI RED 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK NALAZI SE U PRIVITKU. MATERIJALE VEZANE UZ 20.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Datum objave: 30. Siječanj 2017

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA ZA OPĆINU VRBNIK ZA 2017. GODINU

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK DONIJELA JE 20.SIJEČNJA 2017. GODINE PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZANMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA OPĆINU VRBNIK  U 2017.GODINI. ODLUKA KOJOM SE DONOSI PROGRAM MJERA NALAZI SE U PRIVITKU. KOMPLETAN PROGRAM MJERA MOŽETE PROČITATI OVDJE….

Datum objave:

U VRBNIKU ODRŽANA NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA

U VRBNIKU, U DOMU NA ŠKUJICI, 28. SIJEČNJA ODRŽANA JE NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA POD NAZIVOM “ZASOPIMO, ZAKANTAJMO NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA”. NAVEDENO DOGAĐANJE ORGANIZIRANO JE OD STRANE VKD FRANKOPAN. PROGRAM SE JE SASTOJAO OD RAZNIH GLAZBENIH NASTUPA, IZLOŽBE, RETROSPEKTIVE, PREDSTAVLJANJA VRBNIČKIH ZBOROVA, VOKALNIH SASTAVA, PUČKIH PJEVAČA, SOPAC, KANTURIC, TAMBURAŠA, KLAPA, BENDOVA I MLADIH SNAGA….

Datum objave: 25. Siječanj 2017

ZASOPIMO, ZAKANTAJMO NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA U VRBNIKU (28.01.2017.)

ZASOPIMO, ZAKANTAJMO NOĆ NAKON NOĆI MUZEJA U VRBNIKU, 28.1. u 19.00 u subotu, u Domu na Škujici. Program sadrži: glazbene nastupe, izložbu, retrospektivu i predstavljanje vrbničkih zborova, vokalnih sastava, pučkih pjevača, klapa, bendova, kanturic, sopac, tamburaša, mladih nada…. Organizacija: VRBNIČKO KULTURNO DRUŠTVO „FRANKOPAN“ PRILOG: - ZASOPIMO ZAKANTAJMO NOC NAKON NOCI MUZEJA U VRBNIKU-KRATKI OPIS PROGRAMA

Datum objave: 17. Siječanj 2017

OBAVIJEST O UPISIMA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE FRAN KRSTO FRANKOPAN

SUKLADNO ČLANKU 18. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NN BR. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ISP., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12 I 94/13) POZIVAJU SE RODITELJI DJECE ROĐENE OD 1. TRAVNJA 2010. GODINE DO 31. OŽUJKA 2011. GODINE NA OBVEZU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA RADI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE. PREMA PLANU…

Datum objave: 16. Siječanj 2017

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE SAKUPLJAČA/ICE, PROIZVOĐAČA/ICE I PRERAĐIVAČA/ICE LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

LAG Kvarnerski otoci u suradnji sa Ustanovom za obrazovanje odraslih Program Plus organizira predavanje na temu: SAKUPLJANJE, PROIZVODNJA I PRERADA LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA U cilju promocije cjeloživotnog programa obrazovanja – osposobljavanja za poslove Sakupljača, proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Program je verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Između ostalog razgovarati će…

Datum objave: 9. Siječanj 2017

PRAVILNIK O GRAĐEVNOM OTPADU I OTPADU KOJI SADRŽI AZBEST

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je novi Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, a stupio je na snagu 05. 08. 2016. (Narodne novine broj: 69/2016 27.07.2016.) Sukladno članku 18. Pravilnika koji je dan u privitku vide se obveze vlasnika građevina, ako koje glase: (1) Vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se…

∼ Dokumenti

Datum objave: 20. Veljača 2017

Na temelju članka 8. i 9. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98) i članka 3. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/98 i 9/16) Općinska načelnica Općine Vrbnik objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet  NATJEČAJA  je  zakup poslovnog  prostora u dijelu postojećih Ribarskih  kućica na  k.č.   126/8   k.o. Vrbnik  na adresi  Namori u robau izvedbi – u stanju dovršenosti na dan raspisa natječaja,  a  površine cca  41 m²,  sanitarni čvor površine cca 17 m² te krovna terasa.

Funkcija sanitarnog čvora je opće javne namjene i za potrebe poslovnog prostora koji je predmet zakupa. Obaveza je zakupca upravljanje i održavanje javnih sanitarija koje su predmet zakupa te ograditi krovnu terasu i postaviti zaštitu na pokosu kako bi se spriječio odron. Poslovni prostor je opremljen infrastrukturnim priključcima ( struja, voda, odvodnja) na  fasadi građevine, a prema sljedećem:

Podaci o priključku elektrike:

VRŠNA SNAGA: 17,25 kW, OSO 3×25 A uz – faktor istovremenosti opterećenja fi=0,70 faktor snage (cos fi) od 0,95 induktivno do 1

Podaci o priključku vode: Dovodana cijev 1“ sa vodomjera.

Podaci o priključku kanalizacije: fi 110 na prepumpnu stanicu sa spremnikom.

 

Početna cijena 30.000,00 kuna + PDV godišnje

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  Općine Vrbnik tj. do 28. veljače 2017. u 12:00 sati

Poslovni prostori daje se u zakup bez stvari – prazan.

S najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 4 godine s mogućnošću produženja na dodatne 4 god.  Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od 30 dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Općina Vrbnik, Vrbnik, Trg Škujica 7 u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA NAMORI “ i upozorenje
“ NE OTVARATI DO 28. veljače 2017. do 12:00 sati”, – mora napisati na obje strane omotnice,

na adresu: Općina Vrbnik
Jedinstveni upravni odjel

Trg Škujica 7
51516 Vrbnik

Ponude će se otvarati javno.

Poslovni prostor se može razgledati od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na mob:091 2345 052, Domagoj Gršković,  komunalni redar.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Kontakt informacije:
Tel: +385(0)51 857 099
Fax: +385(0) 51 857 310

Ovaj tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.opcina-vrbnik.hr,

NAPOMENE

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u iznosu od 3.000,00 kn u korist Općine Vrbnik na račun broj HR21 2340009 1850700002, s pozivom na broj 68-7722-OIB.

Najbolji ponuditelj mora na gore navedeni račun nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa trećine neto godišnje zakupnine iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa ili dostaviti bankarsku garanciju u visini trećine neto godišnje zakupnine i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist OPĆINE VRBNIK i plativu na “prvi poziv” i “bez prigovora” od banke izdavatelja garancije, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca (garancija mora vrijediti od trenutka podnošenja ponude do isteka 3 mjeseca nakon krajnjeg roka isteka ugovora o zakupu), kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju OPĆINA VRBNIK će mu vratiti jamčevinu.

Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru: prodaja autohtonih prozvoda i/ili pružanje ugostiteljskih usluga uz obvezu nuđenja domaćih autohtonih proizvoda. Za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru zakupnik je obvezan ishoditi minimalno tehničke uvjete.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, Zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se Zakupnik odriče prava potraživati naknadu od Zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.).

Rok za zaključenje ugovora: najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude pristupiti će potpisivanju ugovora u roku od 10 dana.

Zakupnik je dužan najkasnije u roku od 60 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.

Zakupnik ima obvezu da poslovni prostor bude otvoren (radi) od 1.4. do 31.10. tijekom godine.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku djelatnost imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.

Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.

Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Zakupnik preuzima obvezu  održavanju sanitarnog čvora koji će imati javnu namjenu.

Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (“Narodne novine”, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.

Neće se razmatrati ponude:

-          fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

-          fizičkih i pravnih osoba koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih  dugovanja prema Općini Vrbnik, ili onih kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Općini, a ne pridržavaju se rokova plaćanja;

-          pravnih osoba koje nisu solventne;

-          fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne pristupi potpisivanju ugovora u roku od 10 dana i ne uplati razliku jamčevine. Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

Natječaj se može okončati odabirom i ako na isti pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja.

Općina Vrbnik do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za  poslovni prostor i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati naziv poslovnog prostora iz oglasa za koji se daje ponuda.

Za fizičke osobe:

-          ime i prezime ponuditelja;

-          podatak o prebivalištu;

-          OIB;

-          presliku osobne iskaznice;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnost koju će obavljati u prostoru.

Osobe koje se u ponudi pozivaju na pravo pravo prvenstva određeno Zakonom o pravima HBDR i članova njihovih obitelji moraju dodatno dostaviti sljedeće dokumente:

-          potvrdu o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno zatečenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta),

-          potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),

-          potvrdu o ostvarivanju/neostvarivanju prava iz mirovinsko osiguranje (nadležan je HZMO),

-          izjavu koja se daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da prethodno nije korišteno navedeno pravo prednosti prevenstva temeljem Zakona o pravima HBDR, a koja izjava je ovjerena kod nadležnog tijela.

Za pravne osobe:

-          naziv ponuditelja;

-          sjedište osobe;

-          OIB;

-          izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru;

 

I pravne i fizčke dostavljaju uz ponudu:

-          Ponuđeni neto iznos godišnje zakupnine koji ne može biti manji od početnog.

-          Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.

-          Dokaz da nema obvezu prema Općini Vrbnik, ne stariji od 30 dana.

-          Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;

-          Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u poslovnom prostoru.

-          Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.

-          Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, rješenja, obrtnica i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Preslike navedenih izvornika ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Ponudu i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Općina Vrbnik i ne vraća se ponuditelju.

Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

POPIS PRILOGA:

-  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DIJELU POSTOJEĆIH RIBARSKIH KUĆICA

OBRAZAC PONUDE

 

 

 

 

 

Datum objave: 20. Prosinac 2016

Završetak jedne godine, vrijeme je kada spoznajemo da smo prošli i ona neugodna razdoblja s kojima se moramo nositi, ali to su razdoblja iz kojih možemo izaći snažniji, mudriji i spremniji za novi početak. Stoga neka nam Nova godina  bude još jedan novi početak u kojem ćemo biti spremni okrenuti i neku novu stranicu, neki novi izazov i još noviji i ljepši početak.

Želimo da nam svima nadolazeći Božić bude ispunjen  radošću pjesme, tradicije i zajedničkih susreta, ali nadasve želimo da to bude  onaj istinski proživljen, tihi događaj iz Betlehema u kojem dominira jedna Majka i jedno Dijete.

 

Općina Vrbnik

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINE VRBNIK

Datum objave: 16. Prosinac 2016

OPĆINSKA NAČELNICA OPĆINE VRBNIK OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU.

JAVNI POZIV I OBRAZAC PRIJAVNICE NALAZE SE U PRIVITKU.

PRIVITAK I-JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE VRBNIK ZA 2017. GODINU

PRIVITAK II-OBRAZAC PRIJAVNICE

Datum objave: 10. Studeni 2016
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrbnik otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu.
 
Pozivaju se građani da svoje primjedbe i prijedloge dostave na jedan od sljedećih načina:
  • osobnom dostavom u Općinu Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
  • poštom na adresu: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516 Vrbnik
 
Postupak savjetovanja s javnošću trajati će do 25. studenog 2016. godine.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
Prijedlog Proračuna Općine Vrbnik za 2017. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
Datum objave: 12. Rujan 2016

DOPIS OŠ “FRAN KRSTO FRANKOPAN”, KRK (FRANKOPANSKA 40) VEZAN UZ PRAVO NA BESPLATNU MARENDU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

Datum objave: 5. Rujan 2016

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

Na temelju članka 3.Odluke o stipendiranju studenata Općinska načelnica Općine Vrbnik raspisala je Natječaj  za dodjelu dvije stipendije studentima na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno a dodjeljuje se studentima koji upisuju II, III ili IV godinu studija. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Vrbnik čija oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području općine Vrbnik. Postignuti uspjeh prethodne godine kriterij je za dodjelu stipendije.

Zahtjevu treba priložiti: domovnicu, rodni list, potvrda o prebivalištu za sebe i roditelje (potvrda MUP-a ili preslika osobne iskaznice), uvjerenje o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu, uvjerenje o položenim ispitima ili preslika indeksa i izjavu da ne koristi stipendiju od drugih pravnih osoba.

Zahtjev s gore navedenom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno u pismenom obliku na adresu:

  Općina Vrbnik, JUO 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7
  NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ

 O rezultatima natječaja, po provedenom postupku podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom obavijesti u roku 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru od strane Općinske načelnice.

PRILOZI:

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA (ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.)

NATJEČAJ

OBRAZAC ZAHTJEVA

Datum objave: 11. Kolovoz 2016

TEMELJEM ODREDBE ČLANKA 108. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (“NARODNE NOVINE” BR. 153/13) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA IZDALO JE 4. KOLOVOZA 2016. GODINE SUGLASNOST DA JE KONAČNI PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBNIK (“SLUŽBENE NOVINE PGŽ” BR. 16/04, 43/07 I 53/07-ISPRAVAK) IZRAĐEN U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE MORA. SLIJEDEĆI KORAK JE USVAJANJE ISTOG OD STRANE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK.

POPIS PRILOGA:

IZMJENE I DOPUNE PPUO VRBNIK-KONAČNI TEKST I KARTE

Datum objave: 18. Srpanj 2016

ODLUKOM ŽUPANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OSNOVANA JE RADNA SKUPINA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PGŽ ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

U PRILOGU SE NALAZI POZIV NA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH IDEJA LAG-A “KVARNERSKI OTOCI”.

MOLE SE PREDSTAVNICI SVIH SEKTORA DA UKOLIKO ŽELE OSTVARITI SUFINANCIRANJE IZ ŽUPANIJSKOG PROARČUNA ZA SVOJE PROJEKTE DA DOSTAVE PROJEKTNE IDEJE ZAKLJUČNO S 22.07.2016. GODINE LAG-u “KVARNERSKI OTOCI” I TO POŠTOM, OSOBNO ILI MAIL ADRESOM.

DETALJE MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU OVE OBAVIJESTI I VAŽNO JE NAPOMENUTI KAKO SE PRIKUPLJAJU PROJEKTNE IDEJE KOJE NISU U SKLADU S MJERAMA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. KAO NI S ODABRANIM MJERAMA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, VEĆ JE NAKANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SUFINANCIRANJE ONIH PROJEKATA KOJI ODGOVOARAJU REALNIM POTREBAMA NA TERENU, A DA NA DRUGIM RAZINAMA ZA NJIH NIJE MOGUĆE PRONAĆI PRIKLADNI IZVOR JAVNIH SREDSTAVA.

POZIV NA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH IDEJA I OBRAZAC ZA POPUNJAVANJE

Datum objave: 15. Srpanj 2016

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Krk izdao je 30. lipnnja 2016. godine (zaprimljeno 13. srpnja 2016.) Općini Vrbnik kao investitoru građevinsku dozvolu za građenje odnosno za realizaciju projekta rekonstrukcije dijela prizemlja osnovne škole i dogradnje dječjeg vrtića i jaslica  na katastarskoj čestici k.č. 505/1 k.o. Vrbnik u naselju Vrbnik, u skladu s glavnim projektom koji je ujedno i sastavni dio građevinske dozvole, zajedničke oznake GP 02/2015, a kojeg je ovjerio glavni projektant Rajko Sandrovac, dipl.ing.arh.

Navedeni projekt Općina Vrbnik namjerava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući i slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 22/15) kandidirati za bespovratna sredstva. Potpora iznosi od 80 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova odnosno moguće je dobiti od 15.000,00 do 1.000.000,00 EUR.

Javni natječaj još uvijek nije obajvljen no Općine radi na tome da u trenutku objave istog sve bude spremno za podnošenje same prijave. Pomoć u pripremi projekta za prijavu odnosno usluge savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za natječaj Općini Vrbnik pruža  poduzeće Adria Bonus d.o.o. iz Poreča s kojim je sklopljen ugovor o pružanju usluga savjetovanja i tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta pod nazivom “Rekonstrukcija prizemlja OŠ i dogradnja DV i jaslica”, koji se namjerava kandidirati za bespovratna sredstva u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te savjetničke usluge za provedbu projekta ako isti na natječaju bude odobren.

PRILOG:

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 

 

Datum objave: 21. Travanj 2016

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica

INVESTITOR: Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51 516  Vrbnik

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 6.875.000,00 HRK

IZVORI FINANCIRANJA:

- Općina Vrbnik

- Bespovratna sredstva EU fondova (Program ruralnog razvoja RH za razdoblje) 2014.-2020.

- Primorsko-goranska županija

INVESTICIJA OBUHVAĆA:

- rekonstrukciju dijela prizemlja osnovne škole gdje je sada smješten dječji vrtić

- dogradnju novog prostora na istoj građevnoj parceli u kojemu će se smjestiti dječji vrtić i jaslice

- povezivanje postojećeg objekta-škole, toplim hodnikom s novoizgrađenim prostorom dječjeg vrtića i jaslica

- smještajni kapacitet dograđenog objekta iznositi će oko 60 djece, podijeljenih u 2 mješovite vrtićke i 1 jasličku mješovitu odgojnu skupinu

CILJ INVESTICIJE:

- smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda

- stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj i rast

- u budućim razdobljima doći će do pozitivnog utjecaja na zapošljavanje roditelja djece, što će također doprinjeti smanjenju nezaposlenosti

- stvaranje osnovnih preduvjeta za povratak i ostanak mladih stanovnika na području Općine

TRENUTNO STANJE:

- vrtić pohađa 24 djece, koja su raspoređena u jednu odgojnu grupu

- prostor je vrlo skučen za trenutni broj djece, koji je sada na zakonski dopuštenom maksimumu

- prostor današnjeg vrtića nalazi se u sklopu škole

- uvjeti za cjelodnevni boravak djece nisu u potpunosti adekvatni

- problem nepostojanja vrtića za djecu jasličke dobi

GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE PRIZEMLJA OSNOVNE ŠKOLE I DOGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Datum objave: 17. Travanj 2016

JAVNI NTJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE k.č. 465/1 k.o. VRBNIK MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Datum objave: 1. Ožujak 2016

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Općina Vrbnik prijavila je u veljači 2015. godine na Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekte energetske obnove nestambenih zgrada u vlasništvu Općine Vrbnik.

Projektom su bile obuhvaćene slijedeće zgrade:

  • Zgrada društvenog doma u naselju Risika
  • Zgrada Knjižnice obitelji Vitezić u naselju Vrbnik
  • Zgrada društvenog doma u naselju Garica

 

Na predmetnim zgradama projektima obnove  bili su predviđeni slijedeći radovi:

  • Rekonstrukcija krovišta na zgradi društvenog doma u naselju Risika
  • Rekonstrukcija krovišta na zgradi Knjižnice obitelji Vitezić u naselju Vrbnik
  • Rekonstrukcija fasade zgrade društvenog doma u naselju Garica

 

Ukupna vrijednost investicije iznosi 373.766,50 kuna od čega Fondu opravdani troškovi iznose 327.746,00 kuna, pri čemu Fond sudjeluje sa sredstvima pomoći u iznosu od 196.647,60 kuna, što ujedno predstavlja 60% opravdanih troškova Projekta, dok je ostatak sredstava osiguran u Proračunu Općine Vrbnik za 2016. godinu.  Radovi na zgradama u Vrbniku i Risiki završeni su, a i radovi na zgradi u Garici privode se kraju.

Zahvaljujući sufinanciranju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obnovljene su čak tri zgrade u vlasništvu Općine ali to nikako nije kraj jer će ove godine Općina na isti Javni natječaj za energetsku obnovu nestambenih zgrada, čija se objava očekuje tijekom svibnja 2016. godine, prijaviti projekt energetske obnove krovišta zgrade Općine Vrbnik. Od strane Općine pokrenute su sve potrebne radnje vezane uz pripremu projektne dokumentacije kako bi do izlaska samog javnog poziva sve bilo spremno za  podnošenje prijave.

Što se tiče programa vezanih uz poticanje korištenje obnovljivih izvore energije u kućanstvima i povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća napominjemo kako će Fond i ove godine objaviti natječaje  koji se odnosne na navedene programe (očekuju se u svibnju ove godine). Po primitku informacije o točnim terminima objave natječaja biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Svaku informaciju Fonda o navedenim natječajima objaviti ćemo na internetski stranicama Općine Vrbnik i na oglasnim pločama. Za sve nejasnoće i sva pitanja o navedenim programima možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik i to putem telefona na broj 051/857-099, slanjem maila na nikolina@opcina-vrbnik.hr ili osobnim dolaskom u Općinu Vrbnik radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Fotografije obnovljenih zgrada možete pogledati ovdje:

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Datum objave: 25. Siječanj 2016

Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrbnik, ”Moj Vrbnik bez azbesta”, KLASA: 400-01/16-01/04 i URBROJ 2142-07-01-16-01 od 22. siječnja 2016. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrbnik-”Moj Vrbnik bez azbesta”, KLASA: 400-01/16-01/04, URBROJ: 2142-07-01-16-10 od 03. veljače 2016. godine i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrbnik, ”Moj Vrbnik bez azbesta”, KLASA: 400-01/16-01/04 i URBROJ 2142-07-01-16-07 od 22. siječnja 2016. godine, Općinska načelnica Općine Vrbnik raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Vrbnik  ”Moj Vrbnik bez azbesta”

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području općine Vrbnik. Natječaj provodi Općina Vrbnik (u tekstu: Provoditelj natječaja). Natječaj je otvoren od 25. siječnja 2016. do 07. ožujka 2016. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području općine Vrbnik, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

2. OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Provoditelj natječaja subvencionirat će samo opravdane troškove radova u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest koji su nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih / početnih / stvarno zatečenih stanja objekata, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.

Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom potrebno je:

  • osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07), te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Ovlašteni sakupljač).
  • osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova te dokaze o izvedenim radovima montaže.

3. VISINA, UDJEL SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja subvencionirati će nepovratnim novčanim sredstvima Provoditelja natječaja. Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 50.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu. Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 3,00 kn/kg uklonjenog krovnog pokrova, a najviše do 5.000,00 kuna po kućanstvu. Iznos subvencije u cijelosti će biti sufinanciran iz sredstava Općine Vrbnik. Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

4. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1);

2. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);

3. Za Podnositelja prijave:

- presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA)

4. Ukoliko postoji više suvlasnika na objektu, za svakog suvlasnika Suglasnost suvlasnika na  objektu (Prilog 3);

5. Vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se IZVORNIK, KOPIJA IZVORNIKA ili ISPIS ELEKTRONIČKOG DOKUMENTA);

6. Za objekte koji se nalaze na područjima zaštite kulturne baštine potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Općini Vrbnik po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju/ne dugovanju izvršiti će se uvidom u službenu evidenciju Općine Vrbnik. Sve podnesene Prijave na Natječaj predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

5. NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na natječaj se dostavlja kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja Natječaja:

Općina Vrbnik
Trg Škujica 7, 51 516  Vrbnik,
uz naznaku:
Ne otvaraj – prijava na natječaj ”Moj Vrbnik bez azbesta”

Zadnji rok za podnošenje prijava je 07. ožujka 2016. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno u prostorijama Općine Vrbnik do 15:30 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

6. OSTALE INFORMACIJE

Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4) objavljen je na službenim internet stranicama Općine Vrbnik, www.opcina-vrbnik.hr. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja natječaja te u drugim izvještajima.

POPIS PRILOGA:

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK-”MOJ VRBNIK BEZ AZBESTA”

IZMIJENJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

PRAVILNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPCINE VRBNIK

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UKLANJANJA KROVNIH POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK

PRIJAVNI OBRAZAC (Prilog 1)

IZJAVA O OSIGURANJU SREDSTAVA I PRIHVAĆANJU OPĆIH UVJETA JAVNOG NATJEČAJA (Prilog 2)

SUGLASNOST SUVLASNIKA (Prilog 3)

ZAHTJEV ZA ISPLATU SUBVENCIJE (Prilog 4)

Popis skupljača gradevinskog otpada koji sadrži azbest