∼ AUDICIJE ZA PODRUČNU GLAZBENU ŠKOLU I.M. RONJGOVA

PRIJAVE (AUDICIJE) ZA UPIS U 1. RAZRED GŠ I.M. RONJGOVA, RIJEKA, PODRUČNA GLAZBENA ŠKOLA KRKU, ODVIJATI ĆE SE U ZGRADI KRČKE OSNOVNE ŠKOLE 04.06.2015. GODINE OD 16 DO 18 SATI.

REZULTATI ĆE BITI OBJAVLJENI 09.06.2015.
UPISI ĆE SE ODRŽATI U KRKU 11.06.2015. OD 16,00 DO 18,00 SATI.
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE PRONAĆI NA INTERNETSKIM STRANICAMA OSNOVNE ŠKOLE FRAN KRSTO FRANKOPAN, PODRUČNA ŠKOLA VRBNIK.

Objavljeno: 2. lipnja 2015