∼ POZIV NA SAVJETOVANJE O PREVENTIVNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Pozivaju se mještani Općine Vrbnik na kratku prezentaciju  nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva 16.05.2019. u 18,00 sati u domu na Škujici. POZIV NA SAVJETOVANJE


Objavljeno: 3. Svibanj 2019

∼ UPU TURISTIČKA ZONA MELSKA-KARTE

UPU TURISTIČKA ZONA MELSKA


Objavljeno:

∼ ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA/PREDSTAVNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

Odluka o neodržavanju izbora Rješenje o određivanju biračkih mjesta 2019. nacionalne manjine-16.04.2019.


Objavljeno:

∼ PRIJEDLOG PLANA UPU4 UVALA MELSKA

Više o prijedlogu plana pročitajte ovdje - UPU 4


Objavljeno: 24. Travanj 2019

∼ OBAVIJEST O ZABRANI LOŽENJA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) kojim se uređuje cjelokupni sustav zaštite od požara, sa ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode, svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga…


Objavljeno:

∼ OBAVIJEST O PRIGODNOJ PRODAJI SADNICA CVIJEĆA U OPĆINI VRBNIK

O B A V I J E S T   U petak 26.04.2019. Općina Vrbnik u suradnji sa TZO Vrbnik organizira prigodnu prodaju sadnica cvijeća.   Raspored: GARICA  11,00 – 12,30 sati (kraj crkve)   RISIKA  13,00 – 14,00 sati (kraj crkve)   VRBNIK 14,00 – 20,00 sati (u Domu)   Svako domaćinstvo može kupiti…


Objavljeno: 18. Travanj 2019

∼ ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “UVALA MELSKA”(RISIKA) – POVRŠINE ZA IZDVOJENU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU NAMJENU T2 5 ZAJEDNO S R1 2 (UPU 4)

Odluka načelnika o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene -Uvala Melska-


Objavljeno: 17. Travanj 2019

∼ ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA/PREDSTAVNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VRBNIK

Odluka o neodržavanju izbora


Objavljeno: 16. Travanj 2019

∼ POTPISAN UGOVOR ZA NOVI DJEČJI VRTIĆ U VRBNIKU

Jučer je u Zagrebu potpisan Ugovor o dodjeli potpore Općini Vrbnik za projekt “Rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole i dogradnja dječjeg vrtića i jaslica” u iznosu od 6.975.674,07 kuna dok je procijenjeni iznos cjelokupne investicije 12.250.000,00 kn. Potpora je potpisana od strane načelnika Dragana Zahije u ime Općine Vrbnik sa Ravnateljicom Agencije za plaćanja u…


Objavljeno:

∼ OBAVIJEST O PRIJAVAMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN” KRK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Obavještavamo Vas da će se prijave za upis djece u Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk za pedagošku godinu 2019./2020., primati u vremenu od 02.05.-12.05.2019. godine (radnim danima). Prijave će se primati u Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan” Krk, Smokvik 7, prema rasporedu koji Vam ovdje dostavljamo OBAVIJEST O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ . Obavijesti o upisu možete naći i na …


Objavljeno: 5. Travanj 2019

Stranica 5 od 87« Početak...34567...102030...Kraj »