∼ DEPONIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 OBAVIJEST
OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI DA SE DEPONIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SELI OD GROBLJA VRBNIK NA LOKACIJU KUNIČIN- KATIČINA DRAGA.
OPĆINA VRBNIK 20.09.13.

Objavljeno: 14. siječnja 2014