∼ ENERGETSKI CERTIFIKAT-PRIJETI LI NOVI “HARAČ” VLASNICIMA SMJEŠTAJA

U posljednje vrijeme se intenziviraju upiti vezani za navodnu obavezu posjedovanja energetskog certifikata za smještaj u domaćinstvu koji bi bio obavezan od 1.1.2016. Prema zakonskim odredbama svrha posjedovanja energetskog certifikata je upoznati novog korisnika ili vlasnika objekta s energetskim razredom temeljem kojega se procjenjuje trošak grijanja odnosno hlađenja objekta. Te troškove preuzima i podmiruje novi korisnik ili vlasnik objekta.

U članku 23. , Zakona o energetskoj učinkovitosti , stavak 1 glasi: „Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2 te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.“

Stavak 2 kaže :“Energetskim certifikatom se predočuju energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.“

U članku 24, stavak 2. se navodi: „Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, dužan je :

1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat

2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju

3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga

4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

U stavku 4. istoga članka, stoji: „Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.“

Prema svemu navedenom nema zakonske osnove da bi vlasnici objekata u kojima pružaju usluge smještaja građana u domaćinstvu bili u obavezi posjedovati energetski certifikat za takve objekte niti da bi isti trebali predočiti, odnosno uručiti kopiju gostima.

(Autor teksta: Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog turizma HGK)

Energetski certifikat – prijeti li novi „harač“ vlasnicima smještaja u domaćinstvu?


Objavljeno: 4. kolovoza 2015