∼ GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018.GODINU

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2018


Objavljeno: 30. siječnja 2019