∼ GODIŠNJI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERSA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

GODIŠNJI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU VEZAN UZ RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE MOŽETE PREUZETI OVDJE.


Objavljeno: 15. prosinca 2015