∼ GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2017. GODINU

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinska načelnica Općine Vrbnik, donijela je

 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

za  2017.godinu

 

Ovim Planom se utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Vrbnik te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2017.godini.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2017.GODINU MOŽETE PROČITATI OVDJE.


Objavljeno: 8. svibnja 2017