∼ I. IZMJENE I DOPUNE UPU 1 VRBNIK ZA JAVNU RASPRAVU