∼ II.PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA PPUO VRBNIK

Na temelju članka 86.,  93. i 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) a u svezi s člankom 104. i 198.stavak (6) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

II. PONOVNU

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU
II. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

1. II. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (Prijedlog sadrži tekstualni i grafički dio) održat će se u razdoblju od 17. kolovoz 2015. do 26. kolovoz 2015.

2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave može se obaviti u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, radnim danom od 8 do 14 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera održat će odgovorni voditelji izrade Plana Bojan Bilić,dipl.ing.arh., ovl.arhitekt-urbanist i Bojan Linardić, dipl.ing.arh., ovl.arhitekt, Jurcon projekt d.o.o.Zagreb, dana 20. kolovoza 2015. u 19 sati u vijećnici Općine Vrbnik.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlozi i primjedbe mogu se:

– upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog

– uputiti pismeno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se razmatrati u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

PRILOZI:

PPUO Vrbnik-Karte

PPUO-Pročišćeni tekst

PPUO-Sažetak


Objavljeno: 3. kolovoza 2015