∼ INFORMACIJA O PROVEDBI POSTUPKA ODREĐIVANJA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.