∼ INFORMACIJE

Naziv:   VERBENA d.o.o.
Društvo za komunalne usluge
Adresa: Trg Škujica 7
51516 Vrbnik, Hrvatska

____________________________________________________________________________________________________

Kontakti:

 

Nirvana Magaš – direktor, član uprave

____________________________________________________________________________________________________

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00 sati