∼ IZBOR SPORTAŠA I SPORTSKE UDRUGE (KOLEKTIVA) GODINE OTOKA KRKA ZA 2015. GODINU

Temeljem članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 18.ožujka 2016. godine, objavljuje

J AVN I    P OZ I V

za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2015. godinu

 

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se na web stranici Općine Vrbnik te na web stranicama Grada Krka i ostalih Općina na otoku Krku.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 02.04.2016. godine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu OPĆINA OMIŠALJ, PRIKEŠTE 13, 51513 OMIŠALJ, uz naznaku: ,,za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka“.

PRILOG:

JAVNI POZIV


Objavljeno: 18. ožujka 2016