∼ IZBOR SPORTAŠA I SPORTSKE UDRUGE OTOKA KRKA ZA 2014.GODINU

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinska načelnica Općine Vrbnik, dana 13.veljače 2015. godine, objavljuje

J AVN I    P OZ I V

za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša i sportske udruge (kolektiva) godine otoka Krka za 2014. godinu

 

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se na web stranici Općine Vrbnik te na web stranicama Grada Krka i ostalih Općina na otoku Krku.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 15 dana od dana objave ove obavijesti u Novom listu, odnosno do 2.ožujka 2015.godine. Prijedlozi se dostavljaju na adresu OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, uz naznaku: ,,za sportaša/sportsku udrugu godine otoka Krka“.

PRILOG:

JAVNI POZIV


Objavljeno: 13. veljače 2015