IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

IZJAVA O PRISTUPAČNOST
Izjava o pristupačnosti
Općina Vrbnik, kao tijelo javnog sektora nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.) Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.opcina-vrbnik.hr . Stupanj usklađenosti Ove internetske stranice u manjoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena će biti većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku. Nepristupačni sadržaj Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.
Priprema ove izjave o pristupačnosti Ova Izjava pripremljena je dana 30. listopada 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Službenik za informiranje. Službenik za informiranje obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do 31. prosinca 2020. Povratne informacije i podaci za kontakt Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Službenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu opcina.vrbnik@vrbnik.tcloud.hrputem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Službenik za informiranje, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik Postupak praćenja provedbe propisa Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr

Službenik za informiranje Trg škujica 7 51516 Vrbnik OIB: 80254949848 MB: 0254422

Phone: 051 857 099 Fax: 51 857 310 Email: tajnistvo@opcina-vrbnik.hr Web: www.opcina-vrbnik.hr