∼ IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. ID PPUO VRBNIK I ODGOVORI SUDIONIKA