∼ IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU

SUKLADNO ČLANKU 11. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NARODNE NOVINE BROJ 23/13 I 85/15) PROVEDENO JE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VRBNIK ZA 2016. GODINU. IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU MOŽETE PRONAĆI OVDJE.


Objavljeno: 17. prosinca 2015