∼ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI LOKALNIH PRORAČUNA

Institut za javne financije ponovno je analizirao i ocijenio transparentnost svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, ovaj put uz objavu rezultata izvješća na interaktivnoj karti koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici s ciljem poticanja odgovornijeg, kvalitetnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg prikupljanja i trošenja javnog novca.

Rezultati analize proračunske transparentnosti lokalnih jedinica mjereni su brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim službenim mrežnim stranicama od studenog 2015. do ožujka 2016. Riječ je o pet ključnih dokumenata:

– godišnjem izvršenju za 2014.,

– polugodišnjem izvršenju za 2015.,

– prijedlogu proračuna,

– izglasanom proračunu i

– proračunu za građane za 2016.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su bili dostupni isključivo u navedenom razdoblju na mrežnim stranicama JLS, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti. Takvim izračunom, razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.

Detaljna analiza istraživanja objavljena u newsletteru Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2015. – ožujak 2016 (.pdf).

Od Jedinica lokalne samouprave na otoku Krku ocjenu 4 dobio je Grad Krk i Općine Baška, Punat i Vrbnik, trojkom su ocijenjene Općine Dobrinj i Omišalj, a Općina Malinska-Dubašnica je ocijenjena nulom jer nijedan od ovih dokumenata nije bio javno objavljen na službenoj stranici u navedenom vremenskom periodu.

 


Objavljeno: 8. srpnja 2016