∼ JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA PROVEDBE MJERA RURALNOG RAZVOJA PGŽ 2017.-2020.

Primorsko goranska županija putem UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj pokrenula je izradu Programa provedbe Mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017-2020.

Sukladno dinamičkom planu izrade, a temeljem prethodno izrađene Situacijske analize predviđeno je provođenje javne rasprave o Nacrtu Programa provedbe mjera ruralnog razvoja PGŽ 2017-2020.

Pozivamo vas da se aktivno uključite u javnu raspravu o navedenom dokumentu putem predviđenog obrasca.

Vaše prijedloge i sugestije na predmetni dokument možete dostaviti na email adresu info@cpc.hr najkasnije do 17. studenoga 2016. godine.


Objavljeno: 10. studenoga 2016