∼ JAVNA RASPRAVA O STRUČNOJ PODLOZI ZAHTJEVA ZA ISHOĐENEJ OKOLIŠNE DOZVOLE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC, OPĆINA VRBNIK

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA NA TEMELJU ČLANKA 16, STAVKE1., 3. I 4., ČLANKA 17., STAVKA 2. UREDBE O INFORMIRANJU I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PITANJU ZAŠTITE OKOLIŠA (NN BROJ 64/08), ODLUKE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE KLASA: UP/I 351-03/14-02/112, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4 OD 22.RUJNA 2014.GODINE OBJAVLJUJE POČETAK

JAVNE RASPRAVE O STRUČNOJ PODLOZI ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC,OPĆINA VRBNIK

JAVNA RASPRAVA ZAPOČETI ĆE 23.LISTOPADA I TRAJATI ĆE DO 21.STUDENOG 2014.GODINE.

JAVNI UVID MOŽE SE IZVRŠITI U VIJEĆNICI OPĆINE VRBNIK, TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK RADNIM DANOM OD 7,00 DO 15,30 SATI.

SAŽETAK STRUČN PODLOGE BITI ĆE OD 23.LISTOPADA OBJAVLJEN NA INTERNETSKIM STARNICAMA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE.

JAVNO IZLAGANJE BITI ĆE U SRIJEDU 5.STUDENOG 2014.GODINE U VIJEĆNICI OPĆINE VRBNIK, TRG ŠKUJICA 7, VRBNIK S POČETKOM U 17,00 SATI.

POZIV SE NALAZI U PRIVITKU

SAŽETAK STRUČNE PODLOGE MOŽETE POGLEDATI NA SLIJEDEĆIM LINKOVIMA:

INFORMACIJA O ODLUCI DA SE STRUČNA PODLOGA ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE UPUĆUJE NA JAVNU RASPRAVU

STRUČNA PODLOGA ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA PROVEDBU POSTUPKA ISHOĐENJA OKOLIŠNE DOZVOLE


Objavljeno: 21. listopada 2014