∼ JAVNA RASPRAVA O STRUČNOJ PODLOZI ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE POSTOJEĆEG ODLAGALIŠTA OTPADA TRESKAVAC

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/112, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4 od 22. rujna 2014. godine objavljuje početak 

JAVNE RASPRAVE

o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postojećeg odlagališta otpada Treskavac, Općina Vrbnik    

 

  1. Javna rasprava o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postojećeg odlagališta otpada Treskavac, Općina Vrbnik (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) započet će 23. listopada i trajat će do 21. studenoga 2014. godine.
  1. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti u vijećnici Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, Vrbnik , radnim danom od 7,00 do 15,30 sati.
  1. Sažetak Stručne podloge biti će danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti  i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://puo.mzoip.hr/.

4.   Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se dana:

–          u srijedu 5. studenoga 2014. godine, u vijećnici Općine Vrbnik, Trg Škujica  7,  s početkom u 17,00 sati.

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti

mogu se:

–         upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

–          dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postojećeg odlagališta otpada Treskavac, Općina Vrbnik, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr,  zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

  1. Na javni uvid bit će stavljena jedna Stručna podloga za izdavanje okolišne dozvole i tri sažetka Stručne podloge.

 

OBAVIJEST SE NALAZI U PRIVITKU.


Objavljeno: 13. listopada 2014