∼ Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju

U ponedjeljak 30. listopada 2017. zapocela je javna rasprava o Studiji utjecaja na okolis izgradnje plutajuceg LNG terminala u Omislju. Javno izlaganje Studije odrzati ce se  15. studenog 2017. godine u 17,00 sati u sportskoj dvorani Osnovne skole Omisalj. U  Glasniku( Glasnik) Opcine Omisalj  Vas upucujemo na stranice 7-10 gdje mozete procitati sve pojedinosti koje svjedoce povrsnom, nekvalitetnom i nepromisljenom postupanju Drzave prema Opcini Omisalj i otoku Krku. Naravno, u cilju stvaranja objektivnog misljenja, upucujem Vas i da procitate Studiju utjecaja na okolis koja je objavljena na stranicama Ministarstva zastite okolisa i energetike.

 


Objavljeno: 3. studenoga 2017