∼ JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VERBENA D.O.O.

Dana 04. rujna  2019. godine u Narodnim novinama, broj 82/19 objavljen je natječaj za izbor direktora trgovačkog društva Verbena d.o.o., Vrbnik  na  određeno vrijeme, uz obvezi probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučenom pošiljkom ili neposredno u prostoru društva Verbena d.o.o.,Trg Škujica 7, Vrbnik je 11. rujna 2019. godine.

Link iz NN gdje je objavljen natječaj:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283358.html


Objavljeno: 6. rujna 2019