∼ JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE K.Č. 5431/9 K.O. VRBNIK

2018-natječaj prodaja 5431-9

Geodetska situacija


Objavljeno: 18. ožujka 2018