∼ JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE K.Č. 8211/1 KO VRBNIK