∼ JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE K.Č. 912/4 KO VRBNIK