∼ JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE k.č. 9762/1 k.o. VRBNIK