∼ JAVNI POZIV CENTRA ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU

CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU POLJOPRIVREDU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE OBJAVIO JE JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU PROGRAMA CENTRA U 2015.GODINI.

PREDMET OVOG JAVNOG POZIVA SU PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJIMA SE DOPRINOSI RAZVITKU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU PGŽ-a U 2015.GODINI.

PRAVO PODNOŠENJA PRIJAVA IMAJU GRADOVI I OPĆINE OSNIVAČI I PRIDRUŽENI ČLANOVI CENTAR TE LOKALNE AKCIJSKA GRUPE I UDRUGE ČIJI SE RAD UKLAPA U RAZVOJNE PROGRAME  CENTRA.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 01.09.2014.

UPUTE I OBRASCI NALAZE SE U PRIVITKU:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV

OBRAZAC IZVJEŠĆA

DETALJE JAVNOG POZIVA MOŽETE PROČITATI I NA SLIJEDEĆEM LINKU.


Objavljeno: 28. srpnja 2014