∼ JAVNI POZIV ZA NAGRAĐIVANJE KVALITETE KULTURNOG STAVRALAŠTVA PGŽ-a ZA 2014.GODINU

Na temelju članka 5. Pravilnika o nagrađivanju kvalitete kulturnog stvaralaštva (KLASA: 022-04/10-01-4, URBROJ: 2170/1-05-01/6-10-21 od 25. siječnja 2010. godine), Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije objavljuje

 

 

                              JAVNI POZIV
                               za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva
                                Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

 

 

Javiti se mogu ustanove i udruge u djelatnosti kulture sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije te fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

Više detalja o samom javnom pozivu možete pročitati OVDJE.


Objavljeno: 30. siječnja 2015