∼ JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA OD OPĆEG ZANČAJA ZA PGŽ ZA 2015. GODINU

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Razdjel 1. Ured Županije planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju, odnosno usmjerenih na  razvoj i promicanje civilnog društva na području Primorsko-goranske županije i promicanje općih vrijednosti od značaja za Primorsko-goransku županiju.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.


Objavljeno: 30. siječnja 2015