∼ JAVNI POZIV ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE VRBNIK