∼ JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE: STRUČNI SURADNIK/SURADNICA LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”

LOGO

 

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja NN br. 57/12, 120/12 i 16/17):

 

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “Kvarnerski otoci”

Radno mjesto: stručni suradnik/suradnica

Mjesto rada: Krk

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (puno radno vrijeme)

Objava natječaja: 10. travnja 2017. godine

Rok za prijavu: 24. travnja 2017. godine

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili nekog drugog područja društvenih znanosti,
 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Kandidati koji prijavljuju na Javni poziv moraju također:

 • biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
 • ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju,
 • moraju imati manje od 30 godina starosti.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni dostaviti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan),
 2. motivacijsko pismo,
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 5. elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku, ne starije od 6 mjeseci),
 6. potvrda/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih,
 7. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, s kandidatima će se obaviti razgovor (intervju).

Odluku o izboru kandidata donosi Upravni odbor, vodeći računa o životopisu, interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, te rezultatima razgovora (intervjua).

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i LAG-a Kvarnerski otoci.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora s LAG-om „Kvarnerski otoci“,
 • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
 • pod vodstvom mentora.

Prijave se dostavljaju isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Lokalna akcijska grupa “LAG Kvarnerski otoci”, Vršanska 14, 51500 Krk, s naznakom – “Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

Informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi e-pošte: jovana@kvarnerski-otoci.hr ili broju telefona 095/858-8231.

(PREUZETO S INTERNETSKIH STRANICA LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”)


Objavljeno: 11. travnja 2017