∼ JAVNI POZIVI ZA DODJELU POTPORA GRAĐANIMA PRUŽATELJIMA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Javni pozivi za dodjelu potpora građanima pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Ministarstvo turizma www.mint.hr:

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere:

A -Povećanje standarda, kvalitete i dorade ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti

B- razvoj posebnih oblika turizma

C- Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Ukupan fond potpora iznosi 24.194.000 kn. Poziv je otvoren do 30.3. 2015.

Za sve tri mjere poziv je otvoren i prema fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima kao i prema seljačkim domaćinstvima (OPGovi koji pružaju ugostiteljske i turističke usluge, zadruge, obrte, trgovačka društva.

Mjera A1 tako obuhvaća sve vrste smještaja iz skupine „Hoteli“- hotel, aparthotel, turističko  naselje,hotel baština, pansion, turistički apartman,difuzni hotel, integralni hotel. Sredstva se mogu koristiti za : obnovu i uređenje, razvoj i unapređenje sadržaja, za tematiziranje objekta (lječilišni, obiteljski, senior…), podizanje kvalitete hotela, ulaganje za dostizanje uvjeta za hotel baština, integralni i difuzni hotel, ulaganje za dostizanje uvjeta za dobivanje znaka zaštite okoliša EU (Ecolabel). Najniži iznos je 50.000 a najviši 500.000 kn.

Mjera A2 odnosi se na kampove,kamp naselja, kampirališta, kamp odmorišta, hostele i druge vrste smještaja. Mjera se odnosi na obnovu, proširenje i uređenje, izgradnju  novih kampova i odmorišta,razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja, i ostalo kao u mjeri A1. Zahtjev mogu podnijeti Trgovačka  društva (izvan javnog sektora i obrti i zadruge). Najniži iznos 50.000 najviši 300.000 kn.

 

Mjera A3 odnosi se na seljačka domaćinstva a obuhvaća obnovu, proširenje i uređenje postojećeg objekta, podizanje kategorije, ulaganje u kušaonicu i izletište, ulaganje u osnivanje novog seljačkog domaćinstva, razvoj dodatnih sadržaja, povećanje i poboljšanje standarda za osobe sa invaliditetom. Zahtjev mogu predati turistički OPGi, obrti, trgovačka društva, zadruge. Najniži iznos 30.000 kn, najviši 200.000 kn.

Mjera A4 odnosi se na objekte u domaćinstvu. Namijenjena je izgradnji i opremanju novih bazena, najmanje tlocrtne vodene površine 30m2, za vanjski i 20m2 za unutarnji bazen. Uvjet je registracija najmanje 3 sobe (6 stalnih postelja), ili 4 smještajne jedinice (za 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora biti registriran kao „Objekt u domaćinstvu“sa najmanje 3 zvjezdice i bez dugova po osnovu boravišne pristojbe, članarine i poreza. Najviši iznos potpore je 40.000 kn.

Mjera B je namjenjena razvoju posebnih oblika turizma: mali ploveći hoteli, ruralni planinski turizam, obnova industrijske i kulturne baštine u funkciji turizma, zabavni i tematski parkovi, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje, kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda… Prijavit se mogu obrti, trgovačka društva i zadruge. Najniža potpora je 30.000 a najviša 300.000 kn.

Mjera C namjenjena je internacionalizaciji i međunarodnoj prepoznatljivosti. Financiraju se članstva u asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve 3 godine članstva, sufinanciraju se međunarodni skupovi u RH vezani za investicije u turizmu uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata. Prijaviti se mogu trgovačka društva, obrti i zadruge. Najviši iznos potpore može biti 200.000 kn, za članstvo u asocijacijama odnosno 100.000 kn za sufinanciranje međunarodnog foruma.

Fond za zaštitu okoliš(www.fzoeu.hr):

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru. Odnosi se na postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama. Predmet poziva su legalno izgrađene građevine u kojima je najmanje 50% bruto podne površine namijenjeno poslovnoj ili uslužnoj djelatnosti. Korisnici fonda mogu biti: trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, fizičke osobe obrtnici, OPGi, fizičke osobe građani koji su vlasnici hotela, kampova, i drugih vrsta ugostiteljskih objekata ili imaju pravo korištenja istih; zatim koji posjeduju Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu. Maksimalni iznosi po zahtjevu su za subvencije 1.400.000 kn, za zajam 7.000.000 kn, za donacije od 15.000 kn do 24.750 kn. Donacije se dodjeluju u omjeru od 40% do 80% od ukupne investicije ovisno o području (od posebne državne skrbi, brdsko planinska  područja druga skupina otoka ili  ostalo).

Sredstva će biti na raspolaganju do konca 2015. godine. Po prijavitelju je dopušten samo jedan zahtjev za postavljanje jednog  ili više predmetnih sustava na jednoj ili više građevina.

Opravdani troškovi projekta obuhvaćaju slijedeće dijelove sustava:

  1. Fotonaponski pretvarači
  2. Sunčani toplinski pretvarači
  3. Kotlovi na drvnu sječku ili pelete
  4. Dizalice topline

Detaljnije informacije možete dobi na web stranici www.fzoeu.hr


Objavljeno: 3. ožujka 2015