∼ KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE MJESNIH ODBORA ZA NASELJA VRBNIK, GARICA I RISIKA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE MJESNIH ODBORA ZA NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK POSTALI SU KONAČNI OD  26.05. 2017. GODINE.

KONAČNE REZULTATE MOŽETE PREUZETI OVDJE.


Objavljeno: 6. lipnja 2017