∼ KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA-JAVNI POZIV MINT-a ZA IZNAJMLJIVAČE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

  1. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 

  • Mjera A  – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti,
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C- internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

 

  1. Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

 

  1. Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 30. 03. 2015.

 

  1. Prijave se dostavljaju na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja*

MINISTARSTVO TURIZMA
Prijava na javni poziv
– KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
– Navesti grupu namjene A/1, A/2, A/3, A/4; B ili C
-ne otvaraj
Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu  prijavitelja i oznaku grupe namjene, prijava će se smatrati nevažećom

 

  1. Cjeloviti tekst Programa  i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Javnog poziva  i možete je pronaći OVDJE.

 

M I N I S T A R
 
Darko Lorencin

 

KLASA: 334-05/15-10/1

URBROJ: 529-04-15-5

Zagreb, 19. veljače 2015.

 


Objavljeno: 23. veljače 2015