∼ KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK-POZIV