Verbena - kontakt

Verbena - Kontakt

Verbena d.o.o.

Naziv: VERBENA d.o.o.
Društvo za komunalne usluge
Adresa: Trg Škujica 7
51516 Vrbnik, Hrvatska

Osnovni račun otvoren kod Privredne banke: HR68 23400091110939617, SWIFT: PBZGHR2X


Kontakti:

  • tel. 051 857 099
  • mob: 091 2345 084
  • fax. 051 857 310
  • e-mail: verbena.vrbnik@gmail.com
  • web: www.opcina-vrbnik.hr

Daniel Matanić – direktor, član uprave


Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00 sati