∼ KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU U BAĆINOM DVORU

Informacije o predstojećim radionicama u Baćinom dvoru:

– Prva kreativna radionica Mape blaga kreće sutra, u petak 12.8. u 19 h. Radionica traje cca 2 sata. Cilj radionica je da se  dijete  upozna  sa odabranim  umjetničkim djelima iz hrvatske i svjetske kulturne baštine i  potakne na istraživanje njegove/njezine vlastite kreativnosti. Koncept radionice  Mape blaga se temelji na slijedećem: Dijete samo definira neku specifičnu situaciju/želju/cilj koji želi rješiti/ostvariti. Istodobno pred dijete se postavlja određeni likovni problem. Dijete kroz interakciju sa odabranim likovnim motivima  i materijalom s kojim radi istražuje kako naći originalno, maštovito i jedinstveno  rješenje. Time usvaja stvaralački način razmišljanja i doživljavanja svoje stvarnosti . Iskustvo takvog pristupa djetetu ostaje kao  usvojeni model kreativnog odgovora i snalaženja u svim životnim situacijama. Cilj je ovog koncepta da dijete  istražuje i razvija svoje osobne kreativne potencijale . Dijete  stječe vlastito  iskustvo stvaralačkog postupka i itkriva radost i slobodu koju mu on donosi.  Takav kreativni  pristup je potom primjenjiv na sve životne situacije (uspješno suočavanje sa školskim obvezama…odnosi sa vršnjacima…postizanje izvanrednih rezultata na sportskim i ostalim natjecanjima…).

Predviđen je ciklus od cca 4 radionice. Može se sudjelovati na jednoj ili više ili sve četiri. Voditeljica radionica akademska je slikarica i art terapeut. Bavi se dizajnom te radi sa djecom dugi niz godina na 2 zagrebačke osnovne škole. Koristi  različite elemente svih likovnih umjetnosti (arhitekture, slikarstva, kiparstva, primjenjene umjet. tj dizajna….) i različite medije da bi djeci približila  bogatstvo i raznolikost svijeta likovnih umjetnosti i time ih inspirirala da to isto bogatstvo potraže i  pronađu u sebi.

Radi se u malim grupama kako bih se moglo posvetiti svakom dijetetu posebno, a oni svom vlastitom radu. Termini će biti dogovoreni sa roditeljima sukladno sklonostima i dobi djece.

U privitku su informativni letci na hrvatskom i engleskom jeziku.

TREASURE MAPS art workshops ZMAJIC

Mape blaga kovčežić ok

 

 

 


Objavljeno: 12. kolovoza 2016