∼ LAG “KVARNERSKI OTOCI”

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) JE PARTNERSTVO PREDSTAVNIKA JAVNOG, GOSPODARSKOG I CIVILNOG SEKTORA ODREĐENOG RURALNOG PODRUČJA KOJE JE OSNOVANO S NAMJEROM IZRADE I PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE TOG PODRUČJA ČIJI ČLANOVI MOGU BITI FIZIČKE I PRAVNE OSOBE. SVRHA OSNIVANJA LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” (RANIJE LAG “BJELOGLAVI SUP”) JE PROMICANJE RURALNOG RAZVOJA PUTEM LOKALNIH INICIJATIVA I PARTNERSTAVA, POBOLJŠANJE RURALNIH ŽIVOTNIH I RADNIH UVJETA, DIVERSIFIKACIJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI, OSIGURAVANJE PROTOKA INFORMACIJA I TRANSFERA ZNANJA ZA NAPREDAK U RAZVOJU RURALNOG GOSPODARSTVA I LOKALNE ZAJEDNICE, RAZVIJANJE SINERGIJE I UMREŽAVANJE IZMEĐU SVIH SUBJEKATA KOJIMA JE U INTERSU DOPRINJETI RAZVOJU RURALNIH PODRUČJA.

CILJ JE STVORITI UVJETE ZA PRISTUPANJE STRUKTURNIM FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE TE OSIGURATI RAZVITAK RURALNOG PODRUČJA PUTEM OTVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA.

ČLANOVI LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” SU SVE OPĆINE I GRADOVI SA OTOKA KRKA, CRESA I MALOG LOŠINJA TE RAZNA PODUZEĆA, OBRTI I UDRUGE SA ISTOG PODRUČJA. TRENUTNO BROJI 42 ČLANA. RADI OBAVLJANJA STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH, FINANCIJSKIH I DRUGIH POSLOVA ZAPOSLENA JE VODITELJICA LAG-a, MAJA KIRINČIĆ.

U KRKU JE 9.LIPNJA 2015. ODRŽANA SKUPŠTINA LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” KOJA JE UJEDNO BILA I IZBORNA TE JE ZA PREDSJEDNIKA IZABRAN KIRINČIĆ ZDENKO, A ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA: MARKO FERLORA, ZDENKO KIRINČIĆ, GORAN MAREVIĆ, DAMIR JURKOVIĆ, DOROTEA GRŽETIĆ, IVANA ČUBRANIĆ, IVICA DOBRINČIĆ, PAL BARŠI I ŽELJKA BAREŠIĆ. U NADZORNI ODBOR IZABRANI SU: NIKOLINA JUSTIĆ , VIŠNJA MORIĆ  I UGO TOIĆ.

OCJENJENO JE DA JE LAG “KVARNERSKI OTOCI” KRENUO U POZITIVNOM SMJERU, DA JE ČVRST I DA SE VIDI ZAJEDNIČKI DUH NJEGOVIH ČLANOVA.

LAG “KVARNERSKI OTOCI PRIJAVIO SE NA NATJEČA MINISTARTSTVA POLJOPRIVREDE PREKO MJERE 19.1. KOJI SE ODNOSI NA PRUŽANJE PRIPREMNE POMOĆI LAG-ovima PRI IZRADI LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA, SLIJEDEĆI KORACI LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” USMJERNEI SU NA POVEĆANJE ČLANSTVA KAO I NA REALIZACIJU OSTALIH CILJEVA ZBOG KOJIH JE LAG “KVARNERSKI OTOCI” I OSNOVAN.

VIŠE O LAG-u “KVARNERSKI OTOCI MOŽETE PROČITATI:

– NA INTERNETSKIM STRANICAMA LAG-a (www.kvarnerski-otoci.hr)

– PUTEM FACEBOOK PROFILA (https://www.facebook.com/pages/LAG-Kvarnerski-otoci/1029300403748077?tab=overview&view)

Logo

NATJEČAJI:

OBJAVLJEN NATJEČAJ – MJERA 1.1.3

RADIONICE:

POZIV NA RADIONICU LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” VEZANO UZ MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA RAZVOJNIH PROJEKATA

MATERIJALI S ODRŽANIH RADIONICA U ORGANIZACIJI LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”:

PREZENTACIJA LEADER MREŽE HRVATSKE NA TEMU: SREDSTVA EPFRR IZ MJERE 19(direktne mogućnosti financiranja projekata)