∼ MJERA 4-ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU

U PETAK 30.SIJEČNJA 2015. GODINE OČEKUJE SE OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA ZA MJERU 4 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA. KORISNICI SU FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ILI SE NAMJERAVAJU BAVITI PRERADOM PROIZVODA NAVEDENIH U PRILOGU I. PRAVILNIKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA NAVEDENU MJERU. PRAVILNICI KAO I SVI OSTALI POPRATNI DOKUMENTI NALAZE SE U PRILOGU.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu», Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

Pozivi na dostavu ponuda – I. natječaj

MODEL PRIJAVE PROJEKTA NA STRANICE AGENCIJE ZA PLAĆANJE I PROVEDBA PROJEKTA

PRR 2014 – 2020 PODMJERE 4.1 i 4.2

Upute za objavu Poziva na dostavu ponuda 01-2015

HBOR Prezentacija Ruralni razvoj

 


Objavljeno: 28. siječnja 2015