∼ MJERE DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE I DERATIZACIJE-PREPORUKE ZA PODRUČJE OPĆINE VRBNIK

PREPORUKE ZA SANACIJU NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK SU SLIJEDEĆE:

– OTKLONITI SVA NEUREĐENA (DIVLJA) ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA I SPRIJEČITI POJAVU NOVIH

– OSIGURATI DOVOLJAN BROJ SPREMNIKA ZA OTPAD UZ REDOVITO ODVOŽENJE OTPADA NA UREĐENO (LEGALNO) ODLAGALIŠTE OTPADA, TE OSIGURATI REDOVITO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU SPREMNIKA. APELIRATI NA PUČANSTVO U SMISLU ODGOVORNOG PONAŠANJA PRI ODLAGANJU OTPADA (ODLAGANJE OTPADA U ZATVORENIM VREĆICAMA(NE DIREKTNO U RASUTOM OBLIKU), ZATVARANJE SPREMNIKA)

–  POKUŠATI UMANJITI BROJ POTENCIJALNIH LEGLA KOMARACA NA NAČIN DA SE PUČANSTVO UPOZORI: DA VODU NAMIJENJENU POLIJEVANJU VRTOVA MORAJU DRŽATI U ZATVORENIM SPREMNICIMA, TE DA ISTU  NE SMIJU ZADRŽAVATI DULJE OD 10 DANA; DA U OKOLIŠ NE ODLAŽU STVARI I PREDMETE U KOJIMA MOŽE DOĆI DO ZADRŽAVANJA VODE (GUME, KADE, LIMENKE I SL.); DA SE BARKE NA VEZU REDOVITO PRAZNE ILI DA SE ONEMOGUĆI ZADRŽAVANJE VODE U ISTIMA (STAVLJANJEM CERADA, NA SUHOM VEZU DRŽATI IH PREOKRENUTE I SL.)

– SPRIJEČITI DRŽANJE I HRANJENJE KUĆNIH LJUBIMACA (MAČAKA) U OKOLIŠU STAMBENIH ZGRADA, ODNOSNO NA JAVNIM POVRŠINAMA

– SUKLADNO ODLUCI O KOMUNALNOM REDU (SL.N. 29/95) VODITI BRIGU O UZGOJU ŽIVOTINJA

– SUKLADNO ODREDNICAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (SL.N. 29/95) REDOVITO UREĐIVATI I ODRŽAVATI JAVNO ZELENE POVRŠINE

– PRIDRŽAVATI SE ODREDNICA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU (SL.N. 29/95) GLEDE ODRŽAVANJA SEPTIČKIH JAMA

PRIDRŽAVANJEM PREPORUČENIH MJERA SMANJITI ĆE SE I POTREBA ZA PROVEDBOM DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE, A SAMIM TIME I UNOS BIOCIDA U OKOLIŠ. SMANJENJEM BROJA VEKTORA ZARAZNIH BOLESTI SMANJUJE SE I POTENCIJALNA OPASNOST PO ZDRAVLJE STANOVNIKA NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK.

(SUKLADNO UPUTAMA SORMILIĆ MAJE, DIPL.SAN.ING.; UNIV.SPEC.EKOING. I VANJE TOMCA, DR.MED.; SPES. ŠKOLSKE MEDICINE)


Objavljeno: 14. prosinca 2016