∼ Mjesni odbori

Na području Općine Vrbnik postoje  mjesni odbori, kao oblik mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području Općine Vrbnik mjesni odbori su:

Mjesni odbor Risika za područje Risike, u sastavu:

1. Silvano Brusić, predsjednik

2. Željko Brusić, član

3. Ivan Brusić, član

4. Dragan Kirinčić, član

5. Slavica Komadina, članica

Mjesni odbor Garica za područje Garice i Kampelja, u sastavu:

1. Igor Justić, predsjednik

2. Branko Kirinčić, član

3. Marta Trinajstić, članica

4. Josip Justinić, član

5. Edin Ibrahimović, član

Mjesni odbor Vrbnik za područje Vrbnika, u sastavu:

1.Marko Soldatić, predsjednik

2. Josip Mihalić, član

3. Josip Lukarić, član

4. Ivica Dobrinčić, član

5. Vlado Šušak, član

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VMO