∼ Mjesni odbori

Na području Općine Vrbnik postoje  mjesni odbori, kao oblik mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području Općine Vrbnik mjesni odbori su:

Mjesni odbor Risika za područje Risike, u sastavu:

1. Silvano Brusić, predsjednik

2. Tugomir Pepelko, član

3. Dejan Kirinčić, član

4. Maja Kirinčić, članica

5. Nikola Zazinović, član

Mjesni odbor Garica za područje Garice i Kampelja, u sastavu:

1. Nermin Ibrahimović, predsjednik

2. Igor Justić, član

3. Marta Trinajstić, članica

4. Slaviša Ivanović, član

5. Đurđa Morožin, članica

Mjesni odbor Vrbnik za područje Vrbnika, u sastavu:

1.4. Darko Avsec, predsjednik

2. Dragan Jurković, član

3. Ivica Jurasić, član

4. Damir Katunar, član

5. Tatjana Polonijo, član

 

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VMO