∼ MO Risika

Mjesni odbor Risike za područje Risike, u sastavu:
 
Silvano Brusić, predsjednik
Željko Brusić, član
Ivan Brusić, član
Dragan Kirinčić, član
Slavica Komadina, članica
 
KONTAKT TELEFON: 051 857 099

EMAIL: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr