∼ MO Risika

Mjesni odbor Risike za područje Risike, u sastavu:
 
Silvano Brusić, predsjednik
Tugomir Pepelko, član
Dejan Kirinčić, član
Maja Kirinčić, članica
Nikola Zazinović, član
 
KONTAKT TELEFON: 051 857 099
EMAIL: opcina-vrbnik@ri.t-com.hr