Općinski načelnik:
Dragan Zahija
E-maila: nacelnik@opcina-vrbnik.hr
Tel: 051/857-099
Fax: 051/857-310

Prijem stranaka:
Općinski načelnik općine Vrbnik prima stranke radnim danom od 9,00 do 11,00 sati. najaviti se možete telefonom ili mailom.