∼ NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2014.-2019.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRBNIK ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2019. GODINE STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI RADI PRIKUPLJANJA MIŠLJENJA, PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2014.-2019. NALAZI SE U PRIVITKU


Objavljeno: 9. travnja 2014