∼ NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA NA OTOCIMA U 2015.GODINI

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2015. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine, broj 148/14). Ovim putem pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskih otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

Opći cilj Natječaja:

Financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

 

Prihvatljive aktivnosti Natječaja:

  • unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj otočnoj zajednici
  • kultura i umjetnost
  • obrazovanje i znanost
  • sport

 

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 300.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijske potpore: 10.000,00 kuna.

Maksimalni iznos financijske potpore: 30.000,00 kuna.

 

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Rok dostave prijava je 7. svibnja 2015.

 


Objavljeno: 9. travnja 2015