∼ NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VODITELJA LAG-a

Temeljem članka 34. Statuta Lokalne akcijske grupe  „Kvarnerski otoci“ (u daljnjem tekstu LAG) i Odluke Upravnog odbora  LAG-a  od 28. siječnja 2013.g., predsjednik  LAG-a raspisuje “JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU KVARNERSKI OTOCI” voditelja Lokalne akcijske grupe KVARNERSKI OTOCI ( 1 izvršitelj na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca).

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno  stečena visoka stručna sprema ili viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, aktivno poznavanje engleskog jezika u jeziku i pismu, poznavanje rada na računalu ( Microsoft Office, internet, mail ), položen vozački ispit B kategorije

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost: osposobljenost za pisanje EU projekata, poznavanje računovodstva

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem i koji budu izabrani od strane Povjerenstva za provedbu natječaja biti će pozvani na testiranje i intervju. O vremenu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte. Kod provedbe testiranja i intervjua posebni naglasak će biti na poznavanju Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., načela LEADER pristupa, sustava funkcioniranja LAG-ova u Republici Hrvatskoj te znanju engleskog jezika.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome fakulteta), elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-dokaz o radnom stažu, dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik vozačke dozvole), ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja i/ili osposobljenosti

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama jedinica lokalnih samouprava  na području kojih djeluje LAG „Kvarnerski otoci“. Prijave na natječaj podnose se do 19. ožujka 2015. godine na adresu:

Lokalna agencijska grupa KVARNERSKI OTOCI
Vršanska 14, 51500 Krk
 (natječaj za prijam u radni odnos – ne otvaraj)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata. U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti gospodinu Zdenku Kirinčiću (e-mail: zdenko.kirincic@ponikve.hr ili tel. 099 3848200).

NATJEČAJ MOŽETE PREUZETI: OVDJE


Objavljeno: 11. ožujka 2015