∼ NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU U JUO OPĆINE VRBNIK

Dana 28. kolovoza 2015. godine u Narodnim novinama broj 93/15 objavljen je natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik  na radno mjesto Viši stručni suradnik za izradu i provedbu EU projekata i projekata ministarstava  – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezi probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Općine Vrbnik je 9. rujan 2015. godine . U skladu s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u privitku se objavljuje:UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

(link iz NN gdje je objavljen natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2763525.html )

PRIVITAK:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDIATIMA


Objavljeno: 31. kolovoza 2015